HERVEX, un brand de succes 100% vâlcean


• azi dimineaţă, la Hotelul Cozia se deschide Salonul Internaţional de Hidraulică, Pneumatică, Mecatronică, Elemente de Etanşare, Mecanică Fină, Scule, Dispozitive şi Echipamente Electronice Specifice Hervex 2011

Domnule Rizoiu, încă un pas şi HERVEX, copilul de suflet al CCI Vâlcea, împlineşte două decenii de viaţă…

Într-adevăr! Pare greu de crezut că ideea aceea timidă a ajuns la cea de-a 19 ediţie. Suntem foarte aproape de o aniver­sare rotundă care ascunde multe eforturi şi strădanii din partea Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea dar şi a tuturor partenerilor noştri de încredere cărora vrem să le mulţumim pentru sprijinul necontenit arătat în, iată, aceste deja aproape două decenii. Pe lista invitaţilor, în calitate de expozanţi sunt, pe de o parte: institute, centre de cer­cetare-dezvoltare, instituţii de învăţământ superior, cercetători, ingineri, inventatori, studenţi, iar pe de altă parte, firme din di­verse domenii de activitate, care pot con­tri­bui şi sunt interesate de promovarea şi aplicarea rezultatelor cercetării dumnea­voas­tră. Salonul Regional al Cercetării pune faţă în faţă inventatorii şi cercetătorii cu repre­zentanţii unor mari firme producătoare şi comerciale, devenind mediul ideal de pro­movare a inteligenţei tehnice româneşti şi în acelaşi timp locul cel mai sigur de transfer a cunoştinţelor din domeniul cercetării în activitatea economica. Salonul facilitează contactele între unităţile de producţie şi cele de cercetare-dezvoltare pentru rezolvarea problemelor pe care le întâmpină agenţii economici, dar şi pentru crearea de parte­ne­riate în vederea participării la competiţiile europene de proiecte de cercetare. Salonul beneficiază de susţinerea Autorităţii  Naţio­nale pentru Cercetare Ştiinţifică – ANCS.

Pe lângă emoţia unui astfel de prag aniversar, faptul că HERVEX rămâne ultimul eveniment de acest gen din calendarul românesc reprezintă o veste bună sau nu?

Da, e o întrebare bună!  Fiind unicul Salon specializat în acest domeniu din România, HERVEX a reuşit să reunească an de an întregul spectru de specialişti din România implicaţi în problematica hidraulicii şi pneumaticii, specialişti care au rămas în timp consecvenţi în eforturile lor de a dezvolta acest sector şi în ţara noastră. De 19 ani, HERVEX a constituit o oportunitate de perfecţionare pentru încheierea de afaceri şi întâlniri ale tuturor părţilor vizate, fiind singura manifestare internaţională care oferă o imagine completă pentru produsele, tehnologiile, procesele şi echipamentele pentru hidraulică şi pneumatică. Dacă ne uităm strict din perspectiva unui astfel de argument, trebuie să fim mândri, fără îndoială, că ideea Camerei rezistă în ciuda timpului şi a greutăţilor. Pe de altă parte, nu poţi ocoli multele semne de întrebare cu privire la faptul că o ţară cu tradiţia şi specialiştii noştri îşi permite doar o singură astfel de întâlnire într-un întreg an. Aici, da, pot spune că s-ar putea face mai mult, mult mai mult…

Ce aduce ediţia din 2011?

Salonul Internaţional de Hidraulică şi Pnenumatică HERVEX 2011 este cea mai importantă reuniune ştiinţifică internaţională în domeniul Fluid Power din România. Salonul oferă o platformă comună pentru prezentarea şi discutarea tendinţelor de inovare în Fluid Power, pentru producători, comercianţi, utilizatori şi oamenii de ştiinţă. Tema celei de-a 19-a ediţii a salonului „Salonul Internaţional de Hidraulică şi Prenu­matică Hervex 2011” este Eficienţa energetică în Fluid Power. Prelegerile ştiinţifice şi noutăţile prezentate în cadrul acestui eveniment, cu privire la echipa­mentele şi sistemele integrate, vor repre­zenta o bază pentru un nou impuls spre dezvoltare şi inovare în Fluid Power, domeniul de activitate care oferă mijloace de înaltă productivitate pentru o eficienţă energetică sporită a echipamentelor industriale şi mobile.

La capitolul participare, cum staţi comparativ cu alţi ani?

Avem confirmări că  vor fi prezente la Călimăneşti destul de multe firme din ţară. Faptul că am ajuns la ediţia cu numărul XIX înseamnă că am fost gazde bune, atente, alături de colaboratorii noştri cu care am organizat HERVEX-ul încă din 1993 şi nu pot să nu menţionez, în primul rând, Institutul Naţional pentru Hidraulică şi Pneumatică şi Universitatea Politehnică din Bucureşti, venită un pic mai târziu. De ceva vreme s-au mai adăugat şi alte Universităţi tehnice din ţară, respectiv Timişoara, Iaşi şi Cluj, cu specialişti recunoscuţi în acest domeniu de activitate. În cadrul HERVEX va fi organizat şi Salonul Regional al Cercetării. Ca să vă răspund la întrebare, anul acesta vor fi prezenţi 20 de participanţi din afara ţării, printre care cercetători din Germania, Marea Britanie, Cehia, Slovacia, Franţa, Statele Unite şi din Republica Moldova.