Guvernul a stabilit responsabilităţile Consiliului Naţional al Muntelui!


Astfel, Hotărârea prin care se reglementează componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile Comitetului de masiv şi ale Consiliului Naţional al Muntelui a fost aprobată în cadrul şedinţei de guvern, stabilindu-se: modul de organizare şi adoptare a deciziilor, constituirea unei comisii tehnice şi a unor comisii de specialitate, precum şi atribuţiile şi responsabilităţile acestuia. Comitetul de masiv este format din 18 membri şi are în componenţă reprezentanţi ai unor instituţii şi organizaţii din cadrul grupei de munţi. În ceea ce priveşte Consiliul Naţional al Muntelui s-a aprobat constituirea unei comisii tehnice şi a unor grupuri de lucru de specialitate, precum şi atribuţiile şi responsabilităţile acestuia. Consiliul Naţional al Muntelui, ce are rol consultativ şi asigură legătura dintre Guvern şi reprezentanţii zonei montane, pentru punerea în aplicare a strategiilor şi politicilor specifice acesteia este prezidat de primul-ministru şi este format din 23 de membri, reprezentanţi ai unor ministere şi ai altor entităţi specifice.
Legea Muntelui cuprinde următoarele capitole: Delimitarea zonei montane și a masivelor muntoase, Cadrul instituțional specific dezvoltării zonei montane, Infrastructura și amenajarea teritoriului montan, Dezvoltarea economică și socială în zona montană, Protecția și dezvoltarea mediului montan, conservarea biodiversității, Învățământ, formare profesională și cercetare în zona montană, Cultura și patrimoniul montan, Programul de încurajare a activităților din zona montană.
Această lege vine să reglementeze modalitățile de protecție și dezvoltare durabilă și incluzivă a zonei montane prin: punerea în valoare a resurselor naturale și umane, creșterea nivelului de trai, stabilizarea populației, menținerea identității culturale, creșterea puterii economice la nivel local și național, în condițiile păstrării echilibrului ecologic și protecției mediului natural.