Gata cu haosul din transportul public de persoane?


• Senatul a adoptat un proiect legislativ care vizează o mai bună funcţionare a serviciului de transport public local, prin emiterea de licenţe de traseu de către autoritatea judeţeană de transport şi extinderea valabilităţii acestora, care să asigure amortizarea mijloacelor de transport
Proiectul a trecut cu 63 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi 20 de abţineri și prevede: „Propunerea legislativă are în vedere emiterea licenţelor de traseu pentru programul judeţean transport persoane prin curse regulate, de către autoritatea judeţeană de transport, pentru o mai bună gestionare şi urmărire a parcului auto – vechime, licenţiere etc., precum şi încasarea taxei de emitere a licenţei de traseu şi a caietelor de sarcini de către consiliile judeţene, luând în considerare şi costurile privind gestionarea, urmărirea, armonizarea şi efectuarea unor studii de specialitate. De asemenea, extinderea valabilităţii licenţei de traseu pe o perioadă de timp care să asigure amortizarea mijloacelor de transport în activitatea de transport public local şi judeţean este un al treilea obiectiv care s-ar putea realiza prin această propunere”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege iniţiat de PSD.
Conform proiectului, prin propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local se propune înlocuirea sintagmei „asociaţii de dezvoltare comunitară” cu sintagma „asociaţii de dezvoltare intercomunitară” pentru extinderea atribuţiilor şi responsabilităţilor şi către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

Informații suplimentare

Textul actului normativ mai prevede că pentru buna funcţionare a serviciului de transport public local de persoane şi de mărfuri trebuie respectate o serie de principii: promovarea concurenţei între operatorii de transport, accesul egal şi nediscriminatoriu al transportatorilor autorizaţi, respectarea drepturilor şi intereselor acestora, utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local existent.
Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind înfiinţarea, organizarea, exploatarea, gestionarea şi controlul serviciilor de transport public în toate localităţile ţării: comune, oraşe, municipii şi judeţe.
Recent, problemele din transportul public de persoane au intrat și pe agenda conducerii Consiliului Județean Vâlcea, care a convocat o întâlnire cu actorii implicați în acest proces, de la autoritățile abilitate pentru control până la operatorii efectiv de transport persoane.