„Fondul funciar a reprezentat preocuparea mea de bază”


• susține Grigore Răban, fost parla­men­tar, fost șef de serviciu de fond funciar în cadrul Serviciului de Cadastru și Organizare Teritorială Vâlcea
Ca parlamentar, ca șef de serviciu de fond funciar, actualul președinte al CAR Pensionari Râmnicu Vâlcea, Grigore Răban, a încercat, de nenumărate ori, să apere, să salveze fondul forestier, agricol, piscicol etc. Tocmai de aceea, interpelările sale au avut ca obiect, de cele mai multe ori, problemele din domeniul silvic. „Activitatea pe care am desfășurat-o ca șef de serviciu fond funciar la Serviciul de Cadastru și Organizare Teritorială Vâlcea, ce se referea la întregul patrimoniu de fond funciar al județului Vâlcea și nu numai, fondul forestier, nu putea fi dezlipit de celelalte fonduri: agricol, piscicol, ape, drumuri… De aceea, toate aspectele legate de cele două fonduri: agricol și forestier au constituit preocuparea mea de bază pentru realizarea activității în domeniu”, declară Grigore Răban, președinte CAR Pensionari Râmnicu Vâlcea.
Redăm, mai jos, una din întrebările adresate Guvernului României, în data de 18.06. 1996, de către fostul deputat Grigore Răban, legată de problemele de fond funciar și răspunsul primit:
„La aproape 5 milioane m.c. a fost estimată masa lemnoasă doborâtă în județele Covasna,Harghita și Mureș,  în noiembrie 1995, de către furtuna ce s-a abătut în această zonă a țării.  O comisie interministerială a analizat dezastrul, a dedus măsuri cu termene și responsabilități, dar Guvernul nu a dispus măsuri excepționale în condițiile cruntului blocaj financiar intern și a crizei valutare, lemnul continuând să zacă în pădure, constituind un grav pericol de infestare cu dăunători…”
Răspunsul Guvernului a venit în data de 08.07.1996:
„Domnule deputat,
Așa cum se cunoaște, în perioada 4-7 noiembrie 1995, o puternică furtună însoțită  de căderi abundente de zăpadă a afectat fondul forestier de pe teritoriul județelor Covasna, Harghita și Mureș. Cantitatea de masă lemnoasă provenită din arborii doborâți  a fost echivalentă cu 3,8 mil. m.c. Pentru exploatarea acestei mase lemnoase au fost întreprinse următoarele măsuri: Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției mediului a încheiat contracte și precontracte cu agenți economici autorizați. Până în 31 mai 1996, s-au exploatat și scos din zona calamitată cca. 900 mii m.c. lemn doborât de vânt; prin Legea bugetului de stat pe anul 1996, s-au prevăzut resursele financiare necesare pentru construirea drumurilor de acces către zona calamitată…Ministerul Industriilor a elaborat programul de acțiuni comune pentru sprijinirea agenților economici participanți la exploatarea masei lemnoase între care sunt prevăzute  și alocarea cu prioritate a licențelor de export cherestea  rezultată din lemnul doborât de vânt…Pentru evitarea infestării pădurii cu diferiți dăunători, au fost asigurate substanțele chimice necesare și este în curs de desfășurare operația de tratare chimică a doborâturilor, operație ce se desfășoară  sub controlul specialiștilor din sectorul silvic. În aceste condiții, specialiștii apreciază că există suficiente mijloace pentru a urmări și controla ritmul exploatării acestei mase lemnoase, astfel încât ea să fie complet valorificată până în luna noiembrie 1997, în condițiile impuse de reglementările prevăzute de Codul Silvic”.