Filiala Județeană „Matei Basarab” Vâlcea a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” ȘI-A ALES CONDUCEREA pentru următorii patru ani


Joi, 14 aprilie 2022, între orele 10.00-11.30, la Sala de conferințe a Căminului militar de garnizoană din Râmnicu Vâlcea s-au desfășurat lucrările Adunării generale pentru darea de seamă și de alegeri la Filiala Județeană „Matei Basarab” Vâlcea a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”. Pentru cei care nu cunosc, facem precizarea că aceasta este o organizație de utilitate publică conform H.G. nr. 698 din 19.08.2014, ce desfășoară activități în domeniul apărării și administrației publice centrale și locale și funcționează sub patronajul Ministerului Apărării Naționale și sub oblăduirea Patriarhiei Române.
Începând cu această dată, din structura de conducere a Consiliului Director și a Biroului Executiv Județean fac parte 26 de ofițeri în rezervă și în retragere, profesori, preoți, oameni de știință și de cultură etc., cunoscuți și apreciați pentru patriotismul și dragostea lor față de valorile neamului românesc, aleși din rândul celor peste 110 membri activi.
Istoricul Eugen Petrescu a fost reales președinte, cu unanimitate de voturi, acesta ocupând funcțiile de vicepreședinte în 2007, prim-vicepreședinte în 2008 și președinte din 2009, fapt ce evidențiază atât calitatea sa de lider, dar și realizările de care se bucură organizația vâlceană sub conducerea sa, realizări ce o situează între cele mai performante din țară. În următoarele funcții au fost aleși: col. (rtg.) Nicolae Ștefănescu – prim-vicepreședinte; lt. col. Ion Frântu – vicepreședinte; ing. Gheorghe Cărbunescu – vicepreședinte; prof. Dumitru Garoafă – secretar executiv.
De asemenea, conducerea Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” (divizie de cercetare cu sediul la Râmnicu Vâlcea, din care fac parte numeroși istorici, arhiviști, filologi, teologi etc.) este asigurată în continuare de Eugen Petrescu, el fiind și coordonator al proiectelor de cercetare pe următorii patru ani.
Tot acum a fost aprobată o nouă și îndrăzneață listă de proiecte de cercetare istorică și de ridicare a unor monumente de artă plastică în memoria eroilor și martirilor neamului. Așadar, în anii care urmează, județul Vâlcea va fi înnobilat cu noi și frumoase opere ce se vor adăuga valorosului său patrimoniu material și spiritual.
Redacția cotidianului „Curierul de Vâlcea” felicită noua conducere a filialei și îi urează succes, pe toate planurile, în nobila sa misiune.