Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

24 octombrie 2020

F.E.G. VÂLCEA – deschide porțile elevilor spre un învățământ modern


FEG 2În Romania, învățământul postliceal face parte din învățământul profesional și tehnic și se organizează pentru calificări profesionale înscrise în Registrul Național de calificări profesionale și Nomenclatorul calificărilor profesionale, stabilite de M.E.C.T.S., aprobate de Guvern.
Legea educației naționale are ca viziune promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate, competente si abilități de utilitate directă în profesie, în societate, de formare personală, de sensibilitate față de problematica umană, de toleranță și respect față de libertățile și drepturile fundamentale ale omului, de stimulare a dialogului intelectual.

Școală la nivel european
Aceste coordonate ale pregătirii tinerilor și adulților în școala FEG le asigură acestora un loc pe piața muncii interne, dar si europene. Planul de învățământ, programa școlară (conținutul pregătirii) corespund standardelor europene.
Absolvenții FEG, integraţi prin concurs în sistemele de sănătate ale unor țări, precum Anglia, Germania, Italia s-au adaptat rapid și au promovat în sistemele de acolo. Profesia de asistent medical este tot mai căutată pe piața muncii europene. În acest context, tot mai multe firme străine se ocupă de recrutarea absolvenților, oferindu-le locuri de muncă precum și o serie de facilități celor care optează pentru a lucra în acest domeniu în țări ale Uniunii Europene, de exemplu în Germania, așa cum sunt: burse pentru cursanții din anul II și III constând în plata taxei școlare, schimburi  de experiență în profesie în țara respectivă ; plata orelor pentru însușirea limbii țării respective la un nivel acceptabil pentru a putea profesa, cursuri intensive de însușire a limbii țării respective, cu asigurarea cazării și a unei mese zilnice etc.

Școală acreditată
Autorizată în vara anului 2008, Școala Postliceală FEG Vâlcea a obținut ACREDITAREA în iunie 2013, prin ordin al ministrului educației naționale, în baza raportului comisiei de experți ARACIP. Prin acreditare, unitatea a obținut dreptul de a organiza examen de certificare a calificării profesionale, conform Metodologiei elaborate de M.E.N.C.T.S.

Numeroase avantaje acordate cursanților
Acreditarea a determinat noi avantaje cursanților: o baza materială modernă în locație proprie (strada Iancu Popp nr. 3), laboratoare  (de farmacie, nursing, informatică) auxiliare curriculare în fiecare sala de curs; mobilier ergonomic, internet, mijloace tehnice, permițând realizarea unui învățământ modern, performant, dar și spații pentru biblioteca, cabinet medical de consiliere psihologică; unitatea dispune de un prestigios corp profesoral, format din medici, farmaciști, asistente medicale, de farmacie balneofiziokinetoterapie, profesori cu o solidă pregătire de specialitate și psihopedagogică pasionați de profesie, de cercetarea științifică, dar și de educația tinerilor; practică de specialitate, desfășurată în laboratoarele proprii, în spitale, farmacii, cabinete medicale; unitatea organizează cursuri atât de dimineață, cât și după-amiază, posibilitatea păstrării locului de munca; taxa școlară se plătește în trei tranșe: la anul I  – 1 octombrie,  15 ianuarie,  15 aprilie; anul II și III – 15 septembrie, 15 ianuarie, 15 aprilie; în unitatea școlară se primesc absolvenți cu diplomă de bacalaureat, dar și fără diplomă de bacalaureat, precum și absolvenți de facultate care doresc aceste noi calificări, iar vârsta celor care doresc să se califice este nelimitată; unitatea organizează cursuri pentru învățarea limbilor străine care oferă locuri de munca cursanților; se asigură principiul egalității de șanse în educație prin prezența elementelor de învățământ incluziv, sprijinirea celor din grupuri defavorizate;
„Anual F.E.G.  organizează activități extracurriculare de înaltă ținută științifică, atât pentru cursanți, dar și pentru educatori, stimulându-se spiritul de investigație științifică, creația, concurența loială, precum: sesiuni de comunicări științifice și referate ale cursanților, ale cadrelor didactice, olimpiada de specialitate, schimburi de experiență,  participarea la simpozioane pe teme de specialitate sau de cultura generală, organizate de Biblioteca Județeană Vâlcea în colaborare cu Asociația seniorilor si Societatea «Anton Pann», a declarat prof Nicolina Bădescu, director F.E.G. Valcea.

Stimulente materiale și morale
Cursanților cu rezultate deosebite în pregătirea teoretică și practică li se oferă burse de merit (scutirea de a plăti taxa școlara), iar premianților la Olimpiada – faza națională – li se oferă: premiul I – 100$, premiul II – 75$, premiul III – 50$ , mențiune – 25$; participanților la sesiunile de comunicări științifice și referate li se oferă diplome.

F.E.G. – răspunde cerințelor pieții muncii
Unitatea școlară aparține Fundației Ecologice Green, instituție de cultură, știință și învățământ, autonomă , non-profit , al cărui obiectiv fundamental îl reprezintă înființarea de școli private (licee, școli postliceale), grădinițe cu predare în limbi străine, organizarea de cursuri de calificare și recalificare, cursuri pentru învățarea limbilor străine de către adulți. Fundația deține astfel de unități în aproximativ 25 de orașe ale țării, multe acreditate (Iași , Bacău, Suceava, Brașov, Tg. Mureș, Cluj, București, Buzău, Ploiești, Târgoviște, Pitești, Giurgiu, Rm. Vâlcea, Slatina, Drăgășani, Craiova, Constanța, Alba-Iulia, Timișoara, Arad). F.E.G. răspunde astfel cerințelor majore ale vieții socio-culturale și pieții muncii naționale și europene.
„Un rol esențial în reușita acestui demers îl au, categoric, fondatorii și mai ales, președinta Fundației, Virginia Stanciu, profesor gradul I – președintă a Uniunii Învățământului  Particular, care are o îndelungată și valoroasă experiență profesională și managerială în învățământul public, dar și cu cel privat. Ea este susținută constant de Adrian Stanciu, director executiv, în activități precum: rigurozitatea documentelor cursanților potrivit cerințelor legale, popularizarea insistentă și eficientă a unității școlare, modernizarea continuă a bazei materiale” – a încheiat profesor Nicolina Bădescu, director F.E.G. Vâlcea.
Aaaa!! Mai este ceva, înainte de a încheia această scurtă prezentare: încă mai puteți ocupa ultimele locuri la această unitate! Detalii la sediu.

Poți comenta aici

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Invatamant