E oficial: Gala Economiei Vâlcene se va desfășura pe 11 octombrie


• topul judeţean al firmelor, ediţia a XXVI-a, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea, are loc în baza rezultatelor financiare pe anul 2018
Conform metodologiei de realizare a topului firmelor, clasamentul judeţean de firme este determinat de către Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea. Sursele de informaţii utilizate sunt: informaţii din situaţiile financiare ale societăţilor pentru anul anterior, conforme cu Directivele Europene, furnizate de Ministerul Finanţelor Publice; informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; informaţii despre firme, rezultate din activitatea CCI Vâlcea. Au fost admise în topul judeţean de firme entităţile care sunt comercianţi conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii, cu privire la datele de bilanţ depus pentru anul anterior: profit din exploatare pozitiv; cifră de afaceri de minim 100.000 lei în cazul microîntreprinderilor şi minim 250.000 lei în cazul celorlalte entități.
Nu au fost admise în top: grupurile de interes economic; firmele ale căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului și impozitele și taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depășește cuantumul creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului; firmele pentru care valoarea a cel puţin unui indicator calculat este negativă; firmele care la data realizării clasamentului se află în stare de radiere, faliment, lichidare, dizolvare, întrerupere temporară de activitate, insolvenţă.
Pentru realizarea clasamentelor Topul Firmelor se prelucrează numai bilanţurile depuse în termenul legal la Ministerul Finanţelor Publice. Topul judeţean de firme a fost structurat pe șapte domenii de activitate, după cum urmează: • Cercetare-Dezvoltare şi High-Tech; • Industrie; • Agricultură, Silvicultură, și Pescuit; • Construcţii; • Servicii; • Comerţ; • Turism.
În acest an, evenimentul central din calendarul Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea se va desfășura vineri, 11 octombrie.