E oficial: Adio, „Cornul și laptele”!


Unul din programele sociale cu titlul de emblemă pentru Cabinetul Adrian Năstase va dispărea. Legeastart.ro scrie că masa elevilor ar putea fi alcătuită din produse de alimentație sănătoasă, nu din cele lactate și de panificație din actualul program “Cornul și laptele”.
„Noua lege care prevede acest lucru, supusă dezbaterii în Camera Deputaților, după ce a fost deja adoptată de Senat, se va numi Lege privind programul de alimentație sănătoasă pentru elevii din învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat.
Art. 1 – (1) Se acordă gratuit pentru elevii din învăţământul obligatoriu de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private, un pachet alimentar diversificat, în limita unei valori zilnice de 10 lei/elev, respectiv preşcolar. Limita valorică cuprinde preţul produselor, cheltuielile de transport, prepararea, distribuirea şi depozitarea acestora, după caz.
Părinții care au copii cu regim alimentar, sau cei care doresc alt fel de meniu, din considerente de natură medicală, religioasă sau culturală, vor face cerere scrisă și vor atașa documente justificative dacă este cazul, pentru a primi alte produse alimentare adecvate situației, în aceeași limită a valorii, de 10 lei/zi. Iar cei care nu doresc deloc acest drept, vor face tot în scris această opțiune, iar sumele rezultate în urma acestor renunțări se vor redistribui în cadrul aceleiași unități de învățământ.
Art. 2. – (1) Pentru aplicarea prezentei legi, Guvernul acordă sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat către bugetele locale. Autorităţile locale vor repartiza sume aferente unei mese unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică/consorţiu şcolar în funcţie de numărul de elevi, respectiv preşcolari.
Când vor organiza licitațiile și achizițiile pentru produsele alimentare, uitățile administrativ-teritoriale vor consulta, obligatoriu, consiliul de administraţie al fiecărei unităţi de învăţământ, cu personalitate juridică/consorţiu şcolar.
Ministerul Sănătății va emite recomandări privind conținutul caloric al produselor furnizate, precum și sugestii privind produsele preparate, acolo unde UAT-urile vor acorda masă caldă.
(2) Unităţile şcolare cu personalitate juridică sunt obligate să asigure, în funcţie de spaţiu, săli de servire a mesei calde şi condiţii igienico sanitare pentru furnizarea acesteia.
(5) Pentru obţinerea unor preţuri cât mai competitive, autorităţile contractante pot opta pentru atribuirea contractului de achiziţie publică fie pe întreg/întreaga pachetul alimentar/masă caldă, fie pe loturi distincte pe categorii de produse ce intră în componenţa pachetului alimentar/mesei calde, potrivit legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, faza finală a procedurii de atribuire fiind organizată, în mod obligatoriu, prin licitaţie electronică.
Art. 4. – (1) Dreptul de a primi zilnic, pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar, produsele alimentare prin programul de alimentaţie sănătoasă prevăzute la art. l, îl au numai elevii şi preşcolarii prezenţi la activităţile didactice.
Dacă va fi adoptată și de deputați și promulgată de șeful statului, legea va intra în vigoare la prima vacantă de vară, pentru a permite unităţilor şcolare să contracteze noile produse, să adapteze cadrul şcolar programului de alimentaţie sănătoasă şi să asigure tranziţia de la programul prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002. La data intrării în vigoare a acestei legi, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de patru ore își va înceta aplicabilitatea” scrie legeastart.ro