Site icon Curierul de Vâlcea

„Dragobetele, năvalnicul primăverii”

Vineri, 24 fe­bruarie, începând cu ora 12.00, la Secţia Periodice-Legislaţie a Biblio­tecii Judeţene, va avea loc ma­nifestarea „Dra­gobetele, nă­valnicul primă­verii”. Eveni­men­tul se va desfă­şu­ra sub forma unui concurs de pre­zen­tări power point la care vor participa elevii claselor a VI-a, a VII-a şi a VIII-a, îndrumaţi de prof. Cristina Gabăr şi prof. Tricuţă Algina, de la Liceul de Artă, prof. Iliescu Nadia Vasilica şi prof. Rusu Lidia de la Şcoala Waldorf Rm. Vâlcea, prof. Stăncuţ Ioana şi prof. Bălan Lăcrămioara de la Şcoala Măgura-Mihăesti, care vor prezenta filme despre sărbă­toa­rea de Dragobete reflectată în literatură şi în folclorul românesc.

Bibliotecarele Secţiei Periodice-Legislaţie, alături de preotul Mihail Pretorian, inspector pentru catehizarea parohială în cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului, vor prezenta un film legat de revista „Şcoala din Biserică, emanaţie a Şcolii de vară” şi vor arăta copiilor semnificaţia creştină şi păgână a sărbătorilor de primăvară.

Manifestările sunt organizate de Secţia Periodice-Legislaţie din cadrul Biblio­tecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea.

Exit mobile version