Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

5 august 2020

Două săptămâni până la expirarea termenului pentru 121


Un comunicat oficial de presă reaminteşte fermierilor că termenul limită pentru depunerea de proiecte aferente Măsurii 121 „Modernizarea exploa­tațiilor agricole” a fost prelungit până la data de 1 februarie 2013. Astfel, perioada în care se desfăşoară sesiu­nea de primire de proiecte pentru Măsura 121 este 26 noiembrie 2012 – 1 februarie 2013. Fondurile nerambursa­bile de 150 de milioane de euro, alocate pentru această sesiune, sunt defalcate pentru cele patru domenii prioritizate de Măsură. Astfel, sectorul vegetal va beneficia de 48 de milioane de euro, iar cel de creştere a animalelor de 72 de milioane de euro. De asemenea, pentru implementarea standardelor pentru lapte crud și protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agri­cole, beneficiarii vor avea la dispo­ziție 20 de milioane de euro.

Totodată,10 milioane de euro sunt destinaţi beneficiarilor Măsurii 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”, care au semnat decizia de finanțare şi aplică acum pentru moder­ni­zarea exploataţiilor agricole.

Aşa cum vă informam şi în ediţiile precedente, prin Măsura 121 solicitanții pot primi cofinanțare nerambursabilă într-un procent ce porneşte de la 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului și până la 75%, în funcție de anumite criterii dintre care de maximă impor­tan­ță sunt vârsta beneficiarului sau ampla­samentul proiectului. Totodată, pentru o investiție, contribuția nerambursabilă poate ajunge până la 1,6 milioane de euro, în funcție de tipul beneficiarului și anumite investiții prevăzute a fi realizate.

Solicitanții de fonduri europene nerambursabile pot depune cererile de finanțare la sediile Oficiilor Judeţene ale APDRP, zilnic, între orele 9.00 şi 14.00, ultima zi pentru depunere fiind vineri, 1 februarie 2013, ora 12.00.

Pentru accesarea fondurilor puse la dispoziție, solicitanţii de finanţare tre­bu­ie să îndeplinească cerinţele de conf­or­­mi­tate şi eligibilitate menţionate în ca­drul Ghidurilor Solicitantului aferent Mă­surii 121, disponibil gratuit la sediul cen­tral al Agenţiei, la Oficiile Judeţene (OJPDRP), precum şi la Centrele Re­gionale (CRPDRP) ale APDRP din ţară.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized