Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

3 decembrie 2020

Donație impresionantă de carte


• rafturile citadelei culturii vâlcene s-au îmbogățit cu mai multe volume de mare valoare

Recent, reprezentanții Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea au anunțat că în colecția de carte au intrat câteva volume noi și foarte valoroase. Acestea au fost primite ca donații, iar conducerea instituției de cultură din județul nostru ține să aducă o caldă recunoștință autorilor cărților.
Alina Cozma, artist plastic, a donat Bibliotecii Judeţene Antim Ivireanul Vâlcea câteva volume. Ne referim aici la două cărţi de poezie („Noimele” – 2015 şi „Imago Mundi – Poeme anamorfofizice” – 2014) ale poetului George Coandă din Târgovişte, precum şi volumul „Vechi coduri ale românilor. Codex Targovistensis Valachorum. Momente de geocivilizaţie şi geopolitice din Antichitate până în epoca brâncovenească” – 2015, ale aceluiaşi autor. Toate au fost publicate la Editura „Bibliotheca” din Târgovişte. Fiecare carte cuprinde câte o dedicaţie şi autograful autorului.
Lucrarea „Vechi coduri ale românilor”, apărută în colecţia „Historia”, reprezintă o încercare de valorificare a unor „coduri” înscrise în ADN-ul nostru. În capitolele cărţii sunt prezente: Codul Întemeierii. Aşa grăit-au geto-dacii; Geoeurocodurile stării de românitate; Codurile de la Târgovişte; Codurile dăinuirii în unitate; Iconocodurile de la Târgovişte.
„Operă şi viaţă pentru Vaslui – România. Dumitru V. Marin” este o altă lucrare donată bibliotecii şi editată de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, Filiala Vaslui. Broşura a fost publicată la editura PIM din Iaşi în anul 2015 şi cuprinde un Curriculum Vitae şi o enumerare cronologică a operei lui Dumitru Marin, precum şi o serie de interviuri, referinţe critice şi fotodocumente.
Cele două exemplare ale albumului de artă „Clipe de veşnicie”, care se află deja în colecţiile bibliotecii râmnicene, prezintă reproduceri după operele plastice ale ziaristei şi pictoriţei Gutiera Prodan. Pentru fiecare lucrare din album sunt prezentate şi detalii asupra tehnicii folosite şi a dimensiunilor lucrărilor.
Lucrarea „Ştefan”, publicată în condiţii grafice deosebite la Editura „Princeps” din Chişinău, reprezintă un omagiu adus lui Ştefan cel Mare, la împlinirea celor 500 de ani de la trecerea domnitorului la cele veşnice. Lucrarea cuprinde referinţe în limbile română, engleză, franceză şi rusă. Este bogat ilustrată, iar imaginile sunt însoţite de explicaţii. Lucrarea se încheie cu un tabel cronologic despre viaţa lui Ştefan cel Mare.
Donată de către doctorul Alexandru Daneş, ediţia a III-a a lucrării „Anatomie clinică” de Ion Albu şi Radu Georgia, se adresează studenţilor şi medicilor practicieni de orice specialitate şi doreşte să fie o completare didactică a lucrărilor de referinţă din domeniul medicinei.

Etichete: , , , ,

Alte articole de la Cultura