DJST organizează cursuri pentru accesarea fondurilor europene


Conform unui comu­nicat de presă venit din partea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Vâlcea, insti­tuţia condusă de profe­sorul Bogdan Marinescu face cunoscut faptul că, în perioada 20-23 noiem­brie și 27-30 noiembrie, va organiza un curs pentru tinerii inte­resaţi de modul în care pot fi atrase fon­du­ri­le europene. Acest curs organizat în două sesiuni este acreditat ANC, el purtând numele oficial de „Curs expert accesare fonduri europene” şi vizând 50 de tineri.
Conform comunicatului la care facem referire, pentru a participa la curs, tinerii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
•să aibă vârsta până în 35 de ani – dovadă C.I.;
•studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
•să prezinte o scrisoare de intenţie, care să conţină motivaţia aplicantului privind participarea la curs; rezultatele aşteptate; continuitatea după finalizarea proiectului (prezentare succintă a modului în care se vor pune în practică cele învăţate).
Actele necesare vor fi depuse la sediul DJST Vâlcea, din strada Nicolae Bălcescu, nr. 24 (Sala Sporturilor Traian), compartimentul tineret. Acestea pot fi depuse şi scanate la adresa de e-mail: djst.valcea@mts.ro. Data limită până la care pot fi depuse documentele este 19 noiembrie, ora 14.00. Persoana de contact Carmen Folescu, consilier tineret. Pentru informații suplimentare, toţi cei interesaţi pot să apeleze la numărul de telefon 0757.109.825.