DISTRIBUȚIE OLTENIA continuă investițiile în județul Vâlcea în beneficiul a peste 1.000 de consumatori din Râmnicu Vâlcea și din orașul Călimănești


În perioada martie – aprilie 2021, operatorul Distribuție Oltenia a demarat investiții de peste 3 milioane RON în modernizarea rețelelor electrice ale consumatorilor din Municipiul Rm. Vâlcea și orașul Călimănești.

Ce a presupus investiția?

• modernizarea rețelei electrice de JT (Joasă tensiune) aferente PTCZ (Punct de transformare în cabină zidită) Complex Traian și PA (Punct Alimentare) Stomatologie, prin realizarea a patru linii electrice subterane de joasă tensiune (LES), cu o lungime totală de 1 156 m;
• au fost montate un număr de 22 buc. firide de distribuție tip E3-0, E3-1 și E4-2, amplasate pe soclu de beton și firide de distribuție și contorizare din care sunt preluați consumatorii existenți și un număr de 51 firide de distribuție stradale tip FDCS care preia consumatorii existenți
• modernizarea contorizării prin scoaterea contoarelor din tablourile electrice de apartament și montarea de firide de distribuție și contorizare pe palier (FDCP), amplasate pe casa scărilor.

Care sunt beneficiarii proiectului?

• cei aproape 80 de locuitori alimentați din PTCZ Complex Traian și PA Stomatologie din Municipiul Rm. Vâlcea
• cei aproape 700 de locuitori din Municipiul Rm. Vâlcea, str. Cocorilor bl. 26, str. M. Basarab, bl. 29, bl. 30, str. Al. Primăverii bl. B2, str. C. Brâncuși bl. H4, H5, str. A. Olănești bl. 6, str. A. Ivireanu bl. 6A, str. CL. Traian bl. 4, jud. Vâlcea
• cei aproape 300 de locuitori din orașul Călimănești, Județul Vâlcea, str. CLTraian bl. 670, 672, 674, R1, R2, bl. Piață, str. A. Vlaicu bl. 6A.

Ce s-a realizat prin aceste investiții?

Municipiul Râmnicu Vâlcea
• montarea de FDCP;
• montarea coloanelor colective generale – 865 m;
• montarea coloanelor individuale – 10.160 m;
• montarea blocurilor de măsură și protecție monofazat: BMPM – 195 buc.;
• înlocuirea firidelor principale;
• realizare LES 0.4 kV – 195 m.
Orașul Călimănești
• montarea de FDCP-uri;
• montarea coloanelor colective generale – 163 m;
• montarea coloanelor individuale – 4.590 m;
• montarea blocurilor de măsură și protecție;
• înlocuirea firidelor principale;
• montare cutie conexiune – 5 buc.;
• realizarea unor tronsoane de linie electrică subterană;
• montarea unor firide de distribuție și contorizare stradală.

Beneficiile consumatorilor

• rapiditate în alimentarea cu energie electrică prin realizarea legăturii dintre coloana colectivă de alimentare și coloanele individuale ale consumatorilor din bloc pentru realimentarea cu energie electrică în cazul unui deranjament individual;
• confort sporit pentru consumator întrucât nu mai trebuie să fie acasă pentru citirea/măsurarea consumului de energie electrică;
• protecția instalațiilor electrice a celorlalți consumatori din bloc, în cazul unei suprasarcini sau a unui scurtcircuit la unul dintre vecini;
• protecția împotriva electrocutării prin atingerea directă a circuitelor și echipamentelor montate, aflate în mod normal sub tensiune;
• protecția împotriva intervențiilor neautorizate;
• asigurarea și continuitatea în alimentarea cu energie electrică a tuturor consumatorilor în condiții de calitate a parametrilor energiei electrice;
• îmbunătățirea stării tehnice a rețelei electrice de distribuție și asigurarea unei căderi de tensiune la capăt de rețea în limitele impuse de Standardului de Performanță;
• scoaterea contorilor la limită de proprietate;
• protecția împotriva intervențiilor neautorizate și reducerea pierderilor de energie tehnice și comerciale;
• reducerea numărului de întreruperi;
• reducerea costurilor cu operarea și mentenanță.
Operatorul Distribuție Oltenia continuă investițiile în rețeaua de distribuție cu scopul de a reduce la minimum disconfortul creat consumatorilor din aria sa de operare.
Direcția Comunicare și Marketing din cadrul Distribuție Energie Oltenia