Direcția Agricolă Județeană are vești bune: Membrii cooperativelor beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe clădiri și terenuri!


DAJ Vâlcea informează că Ordinul ministrului Finanțelor a fost publicat în Monitorul Oficial si principalele facilități fiscale pentru membrii cooperativelor sunt: nu se datorează impozit pentru clădirile deținute și utilizate în activitatea agricolă de către contribuabilii, membri cooperatori, care au comercializat minimum 50% din producția valorificată în anul fiscal anterior celui pentru care se acordă scutire prin/către cooperativele agricole definite potrivit Legii coope­rației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare; clădi­rile cu desti­nație agricolă la care se face referire la pct. 1 sunt clădirile aflate în inven­tarul/patrimoniul membrilor cooperatori, inclusiv cele aflate în patrimoniul de afecta­țiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.
De asemenea, în cazul clădirilor aflate în coproprietate, scutirea de impozit pentru clădirile utilizate în scopul desfășurării activității agricole se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate deținute de membrul cooperator care respectă condiția de valorificare prin cooperative.