Dinescu o atenționează pe Rovana Plumb: „Cerințele noastre nu sunt revendicări, ci nevoi vitale”


Gheorghe Dinescu, președintele UGPR, filiala Vâlcea, a transmis, nu de puține ori, adrese celor ce ne guvernează, atenționându-i că nevoile pensionarilor sunt vitale și trebuie ținut cont de ele. O astfel de scrisoare a fost trimisă, recent, și ministrului Muncii, Rovana Plumb, scri­soare din care spicuim câteva fragmente:

 

„Încă din 2008, cerem tuturor orga­nelor de resort, atât de la nivel județean cât și central, să fim sprijiniți și să se re­zolve problemele la care ne referim în prezent. Nu trebuie să vă reamintim noi că, în prezent, starea generală a pensionarilor în marea lor majoritate devine tot mai grea și fătă să greșim spunem că viața multora dintre ei a devenit un calvar. Multora, pen­sia nu le ajunge să-și procure nici măcar hrana de zi cu zi, medicamentele de care au mare nevoie, dar să vorbim de cumpă­rarea de haine noi. Din varii motive, mulți nu mai au adăpost deasupra capului, tră­iesc din cerșit, dorm pe unde apucă…Din lipsa banilor, renunță la internarea în spitale, ca să nu mai zic de cumpărarea unui ziar, a unei cărți etc. Din păcate, însă, astăzi, tot mai mulți cunoscători sau chiar necunoscători ai situației pensionarilor se erijează în apărători ai drepturilor aces­tora, emit soluții de cele mai multe ori false cu privire la îmbunătățirea calității vieții pensionarilor. Fără să ne-o luați în nume de rău, în această situație sunt și oameni po­litici cu mare responsabilitate, inclusiv parlamentari și miniștri. …Mulși dintre acești așa-ziși apărători ai drepturilor pen­sionarilor numesc cerințele noastre drept revendicări; noi le numim nevoi vitale. 

Aceste cereri sunt: 

1. Creșterea pensiei nete nominale până la un nivel care să asigure un trai decent. Din punctul nostru de vedere, se poate realiza prin: revenirea la calculul valorii punctul de pensie la minimum 45% din salariul mediu brut pe economie. În prezent reprezintă 37%.; indexarea valorii punctul de pensie cu 100% din rata inflației trimestrial și nu anual; impozitarea numai a acelor pensii care depășesc salariul mediu brut pe economiei, iar această impozitare  să se facă gradual; acordarea celei de-a 13-a pensie, care să contribuie în două rate: de Paște și de Crăciun.

2. Acordarea unui bonus de aproximativ 25% la pensia soțului  rămas în viață, din pensia partenerului decedat.

3. Având în vedere propunerea făcută de noi ca valoarea punctului de pensie să fie de minimum 45% din salariul la care ne-am referit, plus indexarea trimestrială și nu anuală cu 100% din rata reală a inflației, considerăm că, contribuția de 5,5% din pensie la fondul de sănătate, poate fi plătită de toți pensionarii.

4. Să se recalculeze pensiile celor care au lucrat în acord global și în fucnție de veniturile realizate prin acest sistem de lucru, așa cum prevede Decizia nr. 19 din 17.10.2011 a Înaltei Curți de Casație și Justiție. 

5. Să se prevadă, printr-un act nor­mativ, convertirea tichetelor de transport neutilizate de către pensionari în tichete de masă sau bani și acordarea acestora celor în drept. 

6. HG 927/21 septembrie 2011, care se referă la „coșul de solidaritate” să devină obligatorie pentru cei cărora li se adresează, să o aplice.

7. Să se abroge toate actele normative care stabilesc diferite sisteme de calcul al pensiilor. Ne referim la așa-zisele legi speciale și să rămână o singură lege cu un singur mod de calcul, adică acela bazat pe contribuția la fondul de pensie și valoarea punctului de pensie. 

În speranța că veți da curs pozitiv cererilor noastre, în calitatea mea de președinte al uneia dintre cele mai mari asociații de pensionari din țară, creată în baza OUG 26/2000 și a Legii nr. 502/2004, care numără aproximativ 30.000 de membri, cetățeni ai județului Vâlcea”.