Despre salarizarea personalului din învățământ


Se ştie că, în orice societate dezvoltată, salariul este cel care trebuie să motiveze o persoană să ocupe un loc de muncă şi apoi să lucreze mai bine,cu spor, fără să ducă grija zilei de mâine. Apoi, salariul este şi cel care aşază un om pe o treaptă socială în funcţie şi de importanţa muncii prestate, de nivelul real de pregătire ș.a. Așa ar trebui să fie, dar la noi nu mai este aşa….
Salariile în sistemul de învăţământ nu au mai crescut din luna octombrie 2008. Dimpotrivă, urmare a unei decizii diabolice, în iulie 2010 am asistat la o diminuare cu peste 40% a veniturilor nete. Abia în anul 2012 s-a putut reveni la nivelul anului 2008 cu salarizarea. Se constată, pe perioada 2008-2015 ,urmare şi a creşterii preţurilor, o diminuare drastică a puterii pe cumpărare pentru salariaţii din sistemul de învăţământ. Pe parcursul a trei ani, salariul minim brut garantat a crescut de la aprox. 700 lei la 1050 lei. În anul 2016, acesta va ajunge la 1200 lei. Lucru bun pentru personalul nedidactic din sistem, dar proporţional ar fi trebuit să crească și salariile celorlalţi. În felul acesta s-a ajuns la aberanta situaţie în care salariul unui angajat necalificat să fie aproxi­mativ egal cu al unui profesor debutant cu studii superioare. Aberații apar și în sistemul medical unde medicul rezident are salariu mai mare decât cel al medicului specialist, spre exemplu.
Apare, urmare a celor expuse mai sus, necesitatea urgentă pentru o nouă lege de salarizare în sistemul bugetar care să reaşeze salariile pe nivele superioare. Există, la nivelul guvernului un proiect în acest sens. La ora actuală sunt avansate negocieri cu sindicatele din sistemul bugetar pentru o nouă lege de salarizare care urmează să fie implementată treptat într-o perioadă de aproximativ trei ani. Grila de salarizare pentru învăţământ, din această lege, prevede, spre exemplu, ca profesorul cu studii superioare de lungă durată să aibă un salariu de aproximativ 2.200 lei ca debutant, iar cel mai mare salariu (pentru cel cu vechime mare și gradul didactic I) să ajungă la aprox. 5.200 lei. Acestea ar fi rezultatele nego­cie­rilor la care s-a ajuns, după ultimele nego­cieri. Menţionez că se intenţionează scoaterea sporului de vechime ca parte a venitului brut.
Menţionăm că, urmare a unui acord semnat între guvern și sindicatele din învăţământ, salariile au crescut anul acesta, pentru prima dată după șapte ani, cu 5 % începând cu luna martie şi urmează să crească, cu acelaşi procent, începând cu luna septembrie.
Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ salută decizia Guvernului de a majora salariile în sistemul sanitar din această toamnă și solicită ca de același tratament să beneficieze și angajații din învățământ. „În toate discursurile publice reprezentanții Guvernului au declarat că Educația și Sănătatea vor fi prioritare. Observăm că o parte din promisiuni au fost îndeplinite, prin decizia de a majora salariile din sistemul de sănătate cu 25% din octombrie anul acesta. Așteptăm ca, în perioada imediat următoare, să avem o întâlnire cu Primul-ministru pentru a stabili și majorările din Educație. Considerăm că trebuie, în regim de urgență, finalizate discuțiile privind proiectul Legii salarizării bugetarilor, astfel încât de la 1 octombrie a.c., și angajații din învățământ să beneficieze de majorări în concordanță cu importanța activității prestate. În condițiile în care observăm că anumite categorii de salariați precum demnitarii, parlamentarii și funcționarii din aparatul central al Guvernului și al Președinției sunt favorizate, ne întrebăm care sunt de fapt prioritățile politicienilor?!“, a declarat Marius Ovidiu Nistor, președintele FSE „Spiru Haret“.
Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ avertizează membrii Guvernului că majorările salariale acordate în ultima perioadă unor categorii de personal în detrimentul altora au dus deja la o exacerbare a stării de nemul­țumire în rândul angajaților din învățământ, care poate conduce la posibile acțiuni de protest cu ocazia începerii noului an școlar. Orice întârziere în asigurarea unei creșteri salariale substanțiale în sistemul educațional va genera efecte negative în anii următori, care cu greu vor mai putea fi remediate.
Pe data de 19 august 2015, a avut loc întâl­nirea conducerilor celor trei federații sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar și din învățământul superior – Federația Sindi­catelor Libere din Învățământ, Federația Sindica­telor din Educație „Spiru Haret”, Federația Națională Sindicală „Alma Mater”.
Federațiile sindicale au solicitat Primului-mi­nis­tru al României, domnul Victor – Viorel Ponta, o întâlnire, în regim de urgență, pentru a discuta, în concret, despre majorările salariale suplimen­tare pentru personalul din învățământ, care se im­pun a fi acordate în cel mai scurt timp, fără a fi condiționate de adoptarea legii unice de salarizare.
Dorim ca noua lege de salarizare din sistemul bugetar să fie aprobată în consens cu întreaga clasă politică pentru a nu ne trezi, în situaţia unei eventuale schimbări politice – urmare a alegerilor din anul 2016 ,că alte alianţe politice nu mai vor să recunoască şi să aplice această lege. Ideal ar fi ca şi președintele României, domnul Klaus Ioannis, să susţină această lege .
Preşedinte S.P.I.P- Vâlcea,
Vicepreședinte F.S.E. „Spiru Haret”,
Prof. Florin Popa