Deputatul Vlădoiu cere urgentarea acordării de despăgubiri cetăţenilor ale căror terenuri şi imobile au fost preluate abuziv


vladoiu_aurelÎn urmă cu ceva vreme, deputatul vâlcean Aurel Vlădoiu a adresat lui George Băeşu – preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietă­ţilor o interpelare privind urgentarea de­mer­surilor pentru acordarea de despă­gubiri cetăţenilor ale căror terenuri şi imobile au fost preluate abuziv. „La ca­binetul parlamentar din Rm. Vâlcea s-a prezentat, zilele trecute, doamna Ana Zguroiu, din Rm. Vâlcea, strada Ca­lea lui Traian, care a prezentat docu­mente prin care a arătat că situaţia dosarului său de despăgubire înregis­trat în anul 2005 cu numărul 1685/CC la Autoritatea Naţio­nală pentru Restituirea Proprie­tă­ţilor nu a evoluat până acum. În luna septembrie a anului 2007 i s-a transmis că dosarul a fost selectat spre a fi transmis către un evaluator auto­rizat, iar în luna septem­brie 2011 i s-a transmis că dosarul se află în curs de analiză în cadrul secretariatului Comi­siei centrale pentru stabilirea despă­gu­birilor. În răspunsul 49554/49612/50372/RG/19.09.2011 se arată: «Ulterior finalizării analizei, dosarul va fi înaintat unui evaluator autorizat, în vederea întocmirii raportului de evalua­re». Nu este normal ca această analiză să dureze 6 ani de zile, iar doamna Ana Zguroiu să primească un răspuns aproape asemănător celui din 2007. Ultimul răspuns primit de către doamna Zguroiu datează din 7 decembrie 2012 şi, din păcate, are aproape acelaşi conţinut cu cele de mai sus. În concluzie, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare”, se arată în interpelarea lui Vlădoiu.