Deputatul PSD Constantin Rădulescu spune că în cadrul Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaţilor s-a decis: Persoanele cu handicap ireversibil nu mai trebuie chemate la Comisii de Evaluare periodice!


Unul din punctele importante dezbătute în această săptămână în cadrul Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaţilor, comisie din care face parte şi deputatul pesedist vâlcean Constantin Rădulescu, a fost dezbaterea în fond asu­pra proiectului de lege nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea dreptu­rilor persoanelor cu handicap.

Proiectul a fost o sesizare în comun cu Comisia pentru Muncă şi Protecţie Socială.

„Aspectele semnalate în raport sunt atât de ordin legislativ cât şi administrativ şi se referă la problemele legate de che­ma­rea în vederea evaluării persoa­nelor diagnosticate cu handicap irever­sibil.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ şi a primit avizul favorabil şi în Comisia Juridică. Sunt încă dezbateri pentru că Guvernul are câteva obiecţii legate de forma în care este prezentată iniţiativa.

Comisia din care fac parte, Comisia pentru Sănătate şi Familie, a avizat favorabil proiectul de lege deoarece persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale sau anatomice într-un stadiu ireversibil, care nu pot urma un program de recupe­rare şi li s-a emis un certificat permanent, trebuie să fie excluse de la obligativitatea evaluării periodice. De ce să mai chemăm la Comisii de Evaluare oameni necăjiţi cu handicap ireversibil pentru că este, până la urmă, un efort inutil şi pen­tru ei şi pentru comisii!” – a concluzionat deputatul PSD Constantin Rădulescu.