Denisa Iacob de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură anunță: „Noi adeverințe la dispoziția fermierilor”


Printr-un comunicat cu semnătura directoarei Denisa Iacob, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează că eliberează adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215 – „Plăţi privind bunăstarea animalelor”, care intenţionează să acceseze credite în vederea finanţării activităţilor curente, de la instituţiile bancare și non-bancare care au încheiat convenţii cu APIA, pentru anul de cerere 2016. „Astfel, potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverinţă prin care confirmă că acesta a depus cerere de plată în perioada 1 iulie – 15 iulie 2016, aferentă anului de angajament 01.01.2016 – 31.12.2016, pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor, pentru pachetul a) porcine sau pentru pachetul b) păsări. De asemenea, prin adeverinţă se confirmă valoarea care reprezintă 70% din suma aferentă cererii de plată pentru anul de angajament 01.01.2016 – 31.12.2016 minus valoarea adeverinței/adeverințelor eliberate anterior acestei date. Valoarea creditului va fi de până la 90% din suma înscrisă în adeverință cuvenită beneficiarului pentru Plăţile privind bunăstarea animalelor. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor.
În conformitate cu prevederile ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 839/2016 privind modificarea si completarea ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 703/2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia convenţiile dintre instituţiile financiare bancare şi nebancare şi agenţia de plăţi şi intervenţie pentru agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin agenţie, în baza adeverinţelor eliberate de APIA, banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși robor 6m + maxim 2,5 %, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%”, se mai arată în textul APIA.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură reaminteşte că, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L242/9.9.2016, s-a publicat Regulamentul delegat (UE) 2016/1612 al Comisiei Europene privind acordarea unor ajutoare pentru reducerea producției de lapte, stabilite la un cuantum de 14 euro/100kg de lapte de vacă, cu o limitare la un volum total de reducere a livrărilor de lapte care corespunde sumei de 150 milioane euro: „Beneficiarii eligibili sunt producătorii de lapte care au livrat lapte la prim-cumpărători în luna iulie 2016 și care se angajează să reducă livrarea cantității de lapte într-o perioadă calendaristică de trei luni – perioada de reducere, în comparație cu aceeași perioadă din anul precedent – perioada de referință. Reducerea pentru care solicită ajutor trebuie să fie de minim 1.500 kg și de cel mult 50% din cantitatea livrată în perioada de referință. Pentru a solicita ajutorul, producătorii de lapte vor depune un formular de cerere de ajutor la care vor atașa copii ale contractelor cu prim-cumpărătorii, copii ale documente fiscale care atestă livrările – facturi, file din carnetul de comercializare, pentru livrările efectuate în perioada de reducere și în luna iulie 2016. Depunerea se va face la sediul Centrului Județean APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, pe raza căruia solicitantul îşi are domiciliul/sediul social, direct sau prin poștă. În cursul săptămânii 12 – 16.09.2016, formularul de cerere de ajutor se va găsi la toate Centrele Județene APIA, precum și la Centrul Municipiului București și de asemenea va fi postat pe site-ul instituției: www.apia.org.ro.
Termenele limită pentru depunerea cererilor de ajutor complete, pentru cele patru perioade de reducere care acoperă câte 3 luni calendaristice, sunt stabilite astfel: 21 septembrie 2016, la ora 13:00, ora României, pentru prima perioada de reducere octombrie, noiembrie, decembrie 2016, termen expirat; 12 octombrie 2016, la ora 13:00, ora României, pentru a doua perioada de reducere: noiembrie și decembrie 2016, precum și ianuarie 2017; 9 noiembrie 2016, la ora 13:00, ora României, pentru cea de a treia perioada de reducere: decembrie 2016, ianuarie și februarie 2017; 7 decembrie 2016, ora 13:00, ora României, pentru cea de a patra perioada de reducere: ianuarie, februarie și martie 2017.
Solicitanții de ajutor pot depune o singură cerere de ajutor aferentă unei perioade de reducere, cu excepția solicitanților care au depus o cerere pentru prima perioada și care pot depune o cerere și pentru cea de a patra perioadă. După verificarea cererilor de ajutor, cantitățile eligibile vor fi transmise la Comisia Europeană. Aceasta va informa statele membre cu privire la măsura în care, ținând seama de încadrarea în plafonul comunitar al măsurii, se pot acorda autorizații pentru cantitățile solicitate. APIA va comunica fiecărui solicitant a cărui cerere a fost declarată admisă și plauzibilă, cantitatea de reducere autorizată pentru care va primi plata. După încheierea perioadei de reducere în termen de maxim 45 de zile, beneficiarul va depune cerere de plată în limita cantității autorizate, iar plata se va efectua după realizarea controalelor, cel târziu în a 90-a zi după data încheierii perioadei de reducere. Suma de plată a ajutorului se calculează prin raportarea cantității reduse efectiv la cantitatea autorizată pentru reducere astfel: dacă a fost redusă până la 80% din cantitatea autorizată se plătește cantitatea redusă efectiv, dacă reducerea efectivă este între 50 și 80% din cantitatea autorizată, cuantumul ajutorului se reduce cu 20%, dacă reducerea efectivă este până la 20% din cantitatea autorizată cuantumul ajutorului se reduce cu 50%, iar dacă reducerea efectivă este mai puțin de 20% din cantitatea autorizată nu se plătește niciun ajutor. Cursul de schimb prevăzut pentru efectuarea plății este de 4.4575 lei/euro” se menționează în textul Agenției.

Posting....