DECLARAŢIA ANTIDROG A ELEVILOR


Ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean al Elevilor, dorim să tragem un semnal de alarmă în ceea ce priveşte consumul de droguri din rândul tinerilor.

Dorinţa noastră este să ne implicăm în ameliorarea acestei probleme sociale cu care ne confruntăm şi, de asemenea, să cerem sprijin pentru a fi uniţi împotriva oricărei forme de consum sau trafic de droguri.

Acest mesaj se adresează tuturor membrilor societăţii care pot oferi ajutor în rezolvarea acestei probleme deoarece fenomenul ia amploare şi considerăm că nu mai trebuie tratat cu indiferenţă.

Conform studiului european ESPAD 2011, componenta naţională, realizat de Agenţia Naţională Antidrog, se remarcă o creştere a prevalenţei consumului de droguri ilicite, tranchili­zante şi sedative de-a lungul vieţii – 15,6% în 2011, comparativ cu 14,5% în anul 2007, pentru elevii cu vârste de 16 ani.

Pentru prima dată în cadrul studiilor ESPAD, se înregistrează debut precoce al consumului de canabis/ haşiş în rândul elevelor de 16 ani din România.

Majoritatea respondenţilor (66,3%-70,6%) consideră că un consum regulat, indiferent de drog, implică un risc crescut asupra sănătăţii. În schimb, consumul experimental de droguri este considerat de respondenţi ca având efecte negative în proporţii mai mici, care variază de la 28% pentru consumul de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive (“SNPP” – “etnobotanice”), la 46,1% (canabis).

Procentul relativ scăzut al elevilor care asociază un risc crescut pentru consumul de SNPP o dată/ de două ori sau ocazional/ rareori, comparativ cu percepţia asupra riscurilor asociate consumului celorlalte droguri analizate în cadrul studiului (canabis/ haşiş, amfetamine şi ecstasy), poate determina un comportament mai permisiv în rândul adolescenţilor în experimentarea acestor tipuri de substanţe.

Prezenţa consumului de astfel de substanţe în cercul de prieteni şi/ sau în familie constituie factori de risc pentru debutul consumului propriu de SNPP, cu atât mai mult cu cât s-a observat că acest tip de consum constituie o activitate desfăşurată predominant în grup.

Consumul de droguri afectează în mod direct tânărul, lezând atât demnitatea umană şi starea de sănătate a acestuia, cât şi bunăstarea socială. Utilizarea substanţelor nocive contribuie totodată la dezvoltarea unui grad de violenţă ridicat având efecte negative asupra familiei şi societăţii.

De asemenea, ne exprimăm solidaritatea faţă de victimele care au căzut în capcana dependenţei de droguri, dorind să ne luăm angajamentul că vom face tot ceea ce ne stă în putinţă să remediem această situaţie cu care ne confruntăm.

Ca tineri responsabili, dorim să contribuim la eforturile societăţii pentru diminuarea consumului de droguri, iar pentru a facilita implicarea noastră directă în această cauză  propunem:

1)  Realizarea şi promovarea unei reţele naţionale antidrog a elevilor.

2) Elaborarea unor ghiduri pentru toate instituţiile educaţionale privind  realizarea unor proiecte de prevenire a consumului de droguri în rândul elevilor.

3) Crearea unui fond comun pentru finanţarea proiectelor antidrog şi a cercetărilor independente, uşor de obţinut.

4) Promovarea campaniilor de prevenire a consumului de droguri, care ar trebui să devină platforma acţiunilor antidrog.

5) Protejarea subgrupurilor la risc prin dezvoltarea de programe de conştientizare, educare şi informare privind  efectele consumului de droguri, adaptate vârstei şi culturii, începând din primul an de învăţământ.

6) Dezvoltarea unor programe de  educaţie nonformală şi de petrecere a timpului liber cu scopul prevenirii consumului de droguri.

SĂ NU UITĂM NICI O CLIPĂ CĂ ÎN FAŢA DROGURILOR NU SUNTEM DIFERIŢI!

Declaraţia a fost realizată de către reprezentanţii Consiliului Municipal al Elevilor Bucureşti în colaborare cu specialiştii din Agenţia Naţională Antidrog, cu scopul evidenţierii problemelor existente la momentul actual şi realizării unui parteneriat interinstituţional activ pentru amelio­rarea situaţiei.