De azi, APIA dă banii pentru 211, 212 şi 214


Printr-un comunicat oficial de presă, cu semnătura directorului Adrian Pintea (foto), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) informează că, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2) al Regulamentului (CE) nr. 65/2011, Statele Membre pot decide să plătească, în cadrul angajamentelor încheiate de beneficiarii măsurilor Axei II din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), un avans în cuantum de până la 75% din suma cuvenită fermierilor care au depus cereri de plată în cadrul Campaniei de sprijin pe suprafaţă 2013.

În acest context, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) împreună cu APIA au decis ca, începând cu data de 05 septembrie 2013, să efectueze plata în avans pentru beneficiarii măsurilor de dezvoltare rurală: 211 „Plăți pentru zona montană defavorizată”, 212 „Plăți pentru zone defavorizate – altele decât cele montane” și 214 ”Plăți pentru agromediu”,  din Axa II –  Campania 2013.

Acordarea plăţilor în avans este justificată de necesitatea pregătirii unor măsuri administrative care să asigure efectuarea plăţilor către toţi solicitanţii, până la finalul implementării PNDR 2007 – 2013, dar şi pentru a veni în sprijinul fermierilor în vederea acoperirii cheltuielilor necesare pentru înfiinţarea culturilor de toamnă şi pentru a încuraja respectarea bunelor practici agricole şi de mediu. Precizăm că pentru aceste plăţi APIA a previzionat aproximativ 300 milioane euro.