Cum se va face restaurarea și punerea în valoare a „Culei Duca”?


Peste o lună, mai exact în data de 1 noiembrie, are loc o licitație importantă pentru cultura vâlceană. Este vorba despre elaborarea temei de proiectare, a expertizei tehnice și a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Restaurarea, dotarea și punerea în valoare a Ansamblului Culei Duca”. Mai trebuie spus că valoarea licitație este de 109.243 lei.

Posting....