Cum se mișcă PSD-ul în teritoriu?


Sfârşitul săptămânii trecute, inclusiv ziua de Rusalii, i-a găsit pe pesediştii vâlceni în plin pro­ces de desfăşurare a Adunărilor Generale sau Conferinţelor în Organizaţiile Teritoriale. Preşe­din­tele Interimar al PSD Vâlcea deputatul Cons­tantin Rădulescu, vicepreşedintele PSD Vâlcea se­natorul Laurenţiu Coca, secre­tarul executiv al PSD Dumitru Persu precum şi o echipă for­mată din membrii biroului per­ma­nent, conducerea Organiza­ţiei Judeţene de Tineret, Orga­ni­zaţia de Seniori şi consilieri ju­de­ţeni au fost prezenţi în mai multe localităţi ale judeţului Vâlcea.
Vineri, Organizaţia PSD Ga­li­cea şi-a ales în cadrul Confe­rinţei o nouă echipă de con­du­cere, preşedintele acestei orga­nizaţii devenind tânărul inginer Florin Alexandru Mărăcine.
Sâmbătă, a fost rândul mai multor Organizaţii din Zona de Nord a judeţului să-şi desem­neze noile echipe de conducere şi aici trebuie să nominalizăm Organiza­ţia Berislăveşti, care de sâmbătă îl are ca preşedinte pe primarul localităţii, Neluş Bu­şagă. Şi la Să­lă­trucel, echipa de conducere se consolidează prin înscrierea în PSD a consilierului independent Sima Nicolae. Tot sâmbătă, s-au desfăşurat Con­ferinţe şi la Organi­zaţiile Runcu, Dăeşti şi Oraşul Călimăneşti.
Duminică, la primele ore ale dimineţii, PSD Vâlcea i-a sărbă­torit pe copii de la grădiniţa Mihăeşti oferindu-le prin inter­me­diul Preşe­dintelui Interimar al PSD Vâlcea deputatul Con­s­tan­tin Rădulescu mici cadouri constând în dulciuri şi băuturi ră­coritoare. Tot duminică, parla­men­tarii social-democraţi vâlceni împreună cu mai mulţi membrii ai conducerii PSD Vâlcea au fost prezenţi la Zilele localităţilor Buneşti şi Mihăeşti.
Luni, conducerea PSD Vâl­cea a fost prezentă în comuna Fârtăţeşti unde primăria şi dom­nul primarul Nicolae Voicescu au orga­nizat Ediţia a VII-a a Fes­tivalului pentru Copii, „Cântecele Cernei”. Reprezentanţii PSD au fost pre­zenţi şi la Festivalul Căluşului organizat la Şirineasa iar la orele 14:00 la Nicolae Bălcescu a avut loc Conferinţa Organizaţiei PSD. Pesediştii din Nicolae Bălcescu au ales o nouă conducere din care face parte şi primarul localităţii, Cons­tantin Oprea. Graficul confe­rin­ţelor şi adunărilor generale de analiză şi alegeri este întocmit până la sfârşitul lunii iulie, iar în acest fel toate filialele PSD din judeţul Vâlcea îşi vor alege noi con­du­ceri, vor reconfirma actua­lele conduceri sau îşi vor completa echipele ce urmează să gestio­neze activitatea partidului pentru următoarea perioadă, inclusiv cea a alegerilor locale.

Posting....