Site icon Curierul de Vâlcea

Cum puțeti obține certificarea ISO 9001

Firmele interesate în obținerea certificării pentru ISO 9002 trebuie să fie informate că acesta a fost înlocuită cu certificarea ISO 9001 (managementul calității).

 Organizația Internaționala pentru Standardizare (ISO) a elaborat o serie de certificări standardizate asupra calității, cele mai cunoscute fiind ISO 9001, ISO 9002 și ISO
9003.

O companie care dorește o certificare ISO 9002 are ca domeniu de activitate producția, instalarea de echipamente și serviciile colaterale, fără să aibă și activitatea de proiectare inclusă.

Doar companiile care includ toate cele patru activități menționate mai sus (incluzând aici și proiectarea) în obiectul de activitate propriu sunt eligibile pentru certificarea ISO 9001.

În anul 2000 acest sistem alocativ a fost eliminat în favoarea unuia integrat, sub denumirea de certificare ISO 9001-2000.

Sistemul a cunoscut și o revizuire în anul 2008, denumirea actuală corectă fiind „certificare ISO 9001-2008”.

În vederea calificabilității pentru certificare,  mediul de afaceri trebuie să se asigure că procedurile folosite în propriile activități îndeplinesc cerințele ISO 9001.

Pentru a ajuta în acest demers, prezentam mai jos o serie de instrucțiuni și orientări utile:

Învățați despre procesul de certificare ISO 9001

Localizați organizația care oferă acreditări și contactați-o pentru a obține un manual ISO 9001.

Prin studierea temeinică a acestui material veți fi capabil să identificați care elemente din cadrul proceselor interne urmează a fi observate și verificate de către auditori, care sunt criteriile pe care le îndepliniți deja și unde aveți nevoie să faceți schimbări.

Verificați îndeaproape fiecare proces din cadrul companiei dumneavoastră

Pe măsură ce treceți în revistă aceste procese, asigurați-vă de faptul că ele îndeplinesc criteriile și specificațiile ISO 9001.

Creați și implementați o procedură de management al calității

Procedura implică crearea propriului manual al calității, identificarea și instruirea managerilor cu rol cheie în managementul calității și încunoștințarea tuturor angajaților cu privire la noul demers cu privire la calitate.

Desfășurați un audit de pre-certificare ISO

Puteți solicita un audit complet al companiei înainte de cererea pentru un audit oficial de certificare.

Acest demers vă va ajuta să observați dacă sunt lipsuri cu privire la procedurile de calitate implementate de dumneavoastră.

Solicitați un audit de certificare

Găsiți o organizație care desfășoară astfel de activități și solicitați serviciile acesteia.

În urma acestui demers veți obține, în final, certificatul de conformitate.

Exit mobile version