Cum arată reforma liceelor agricole?


Luni, la sediul MADR, a avut loc o întâlnire de lucru cu reprezentanții liceelor agricole pentru discuții aplicate privind Legea 57/2019. În conformi­tate cu prevederile Programu­lui de Guvernare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a elaborat pro­iectul de lege care regle­men­tează activitatea liceelor agricole, în sensul stopării declinului acestora, asigurând corelarea programei școlare și a specializărilor cu noile realități din agricultură.
„La întâlnire, au participat subsecretarul de stat Maricel Floricel Dima, directorul general al direcției Generale de Politici Agricole, Elena Tatomir, reprezentanți ai orga­ni­zațiilor și asociațiilor de profil, fermieri. În deschiderea discuțiilor, Maricel Dima a făcut o prezentare succintă a celor mai importante aspecte din lege și a descris măsurile pe care MADR trebuie să le întreprindă: Elaborarea unui Ordin comun MADR și Ministerul Educației Naționale (MEN) privind stabilirea licee­lor tehnologie cu profil prepon­derent agricol care vor fi selec­tate pentru finanțare; Elaborarea unui program de investiții pe o perioadă de trei ani, repartizată pe unitățile de învățământ selectate; Stabili­rea cifrei anuale de școlari­zare și înființarea de noi specializări / calificări profe­sio­nale; Elaborarea unui model cadru de contract de management privind gestio­narea investițiilor specifice care se va încheia între Direcțiile pentru Agricultură Județene și unitățile de învățământ selectate; Desem­na­rea celor doi membri din partea MADR în consiliile de administrație ale liceelor cu profil preponderent agricol; Stabilirea unei proceduri de control tehnic privind modul de gestionare, întreținere și exploatare a investițiilor realizate de către MADR; Elaborarea unui ordin comun al MADR și MEN privind modul de utilizare al veniturilor proprii obținute prin valorifi­carea produselor realizate prin loturile didactice; Elaborarea unei hotărâri de guvern prin care se vor atribui loturile didactice pentru liceele care nu dețin aceste suprafețe de teren; Elaborarea unui pro­gram unitar de efectuare a practicilor de specialitate; Înființarea unui birou pentru învățământ în cadrul MADR. Asociațiile de fermieri și-au exprimat susținerea față de acest proiect, subliniind nece­si­tatea creării unui parteneriat astfel încât fermierii să poată avea implicare directă în activitatea liceelor agricole prin derularea unor proiecte de cercetare și a unor stagii de practică. În urma discuțiilor purtate, părțile implicate au stabilit menținerea dialogului, astfel încât, printr-un schimb de informații și idei permanent să identifice cele mai bune soluții pentru învățământul liceal agricol, pentru ca, în timp, această ramură a educației să redevină de interes pentru tinerii pasionați de agricultură, dar care doresc să facă și performanță în acest domeniu” ne-a expli­cat în detaliu Ovidiu Barbu, director executiv DAJ Vâlcea.