Corespondență din Cluj-Napoca, de la Michaela Bocu CURIERUL de Vâlcea la aniversar


25 de ierni, primăveri, veri şi toamne, un sfert de veac de istorie de la vârsta 0 şi până la o frumos arcuită maturitate – atâta a trecut de la momentul când, un grup de visători fondau, la 19 ianuarie 1990, la Râmnicu Vâlcea, primul cotidian particular, independent din România post-comunistă. Prima ediţie a apărut în dimineaţa zilei de 22 ianuarie 1990, şi aşa continuă să o facă şi astăzi, cu înmiit efort, dar cu aceeaşi nesecată dragoste şi pasiune. Porneau atunci la drum opt fondatori: Ioan Barbu (redactor şef), Traian Dobrinescu (director), Dan Manolăchescu, Silviu Popescu, Petre Tănăsoaica, Petre Ungureanu (director administrativ), Gheorghe Smeoreanu şi Petrinel Ştefănescu. Toţi scriau, îndeplinind şi calitatea de redactor. Primul salariat: Lilian Zamfiroiu, secretar general de redacţie. De-a lungul anilor, unii au rămas, alţii s-au risipit în cele zări, au venit alţii, au mai plecat… Dar, scriitorul, editorul, actualul Preşedinte onorific şi membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu, gazetarul cu vocaţie – Ioan Barbu – a rămas până astăzi credincios redacţiei.
În aceste zile, colegii noştri de la cotidianul CURIERUL de Vâlcea – Sorin Alexandru Barbu, director general; Elena Grigorescu, director general adjunct; Alin Emilian Tudoroiu, director; Marius Constantin Ciutacu, redactor şef adjunct; Sebastian Iulian Cîrciu, Valentin Mateescu şi Anamaria Constantinescu, responsabili de rubrică; Bogdan Marius Burcea şi Mădălin Alexandru Mojoiu, tehnoredactori – sărbătoresc, alături de PRIETENI şi INVITAŢI, 25 de ani de existenţă ai acestui ziar-simbol. Un ziar care-şi urmează PROGRAMUL, publicat încă în primul număr: „Ne punem în slujba adevăratei opinii publice şi nu a celor care se erijează în purtătorii ei de cuvânt. Nu vom încerca să ne cucerim cititorii prin subiecte şi dispute scandaloase, ci prin sobrietatea ideilor, bunul simţ, adevăr şi puţină ironie. Vom încerca să nu ne lăsăm înşelaţi şi să nu găzduim expresiile unor interese revanşarde, excesiv de subiective. Criticile şi observaţiile pertinente din partea cititorilor ne vor călăuzi drumul, în vreme ce atacurilor evident răuvoitoare le vom răspunde cu toată hotărîrea. Vom acorda întotdeauna prioritate tinerilor şi ideilor tinere. Vom fi mereu alături de cei mulţi, care duc greul acestei ţări, dar care se zbat în zona gri a sărăciei”…
Cu ocazia aniversării, CURIERUL DE VÂLCEA a încredinţat tiparului, la Editura „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită a volumului Semănătorii. „Oaste a Ţării” şi model cultural, un valoros documentar îngrijit de Ioan Barbu şi Emil Pădureţu. O carte care vorbeşte, prin puterea cuvintelor şi a faptei ce le-nconjoară, despre arta gingaşă a duratei în timp, despre subiecte, întâmplări, amintiri învălmăşite în memoria paginilor şi în „carnea” articolelor, despre prietenii şi statornicie, despre gazetari cu mintea plină de nuanţele miilor şi miilor de evenimente, încrezători în sloganul pe care l-au aşezat, pe prima pagină, încă de la primul număr al ziarului: „Orice adevăr merită citit!” Şi despre toate reuniunile aniversare anterioare, al căror şir, suntem convinşi, nu se va opri aici. La manifestările cuprinse în programul „Zilelor Curierului de Vâlcea” a fost prezent, între invitații de onoare, și Prof. univ. dr. ing. Pompiliu Manea, din Cluj-Napoca, un vechi prieten și colaborator al publicației sărbătorite, care a transmis și salutul ziarului nostru.
LA MULŢI ANI, CURIERUL DE VÂLCEA!
Michaela BOCU
Redactor Șef adjunct al
cotidianului „Făclia de Cluj”
m.bocu@ziarulfaclia.ro
N. red.: Acest articol a apărut și în ziarul „Făclia de Cluj”, în ediția din 23 decembrie 2915.

Posting....