Contribuțiile sociale ale aleșilor ar putea fi luate în considerare la pensie


O propunere legislativă inițiată în dezbatere la Senat prevede ca la calcularea pensiilor să fie luate în calcul și contribuțiile la asigurările sociale ale primarilor, consilierilor locali, județeni și președinților de consilii județene. Proiectul modifică și completează Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și este argumentat de faptul că “ar trebui eliminate aceste inechități sociale și de contribuție în sistemul asigurărilor sociale și de pensii de stat”.
După alineatul (2) al articolul 37 se introduce un nou alineat după cum urmează: Art.37 – (3) Excepţie de la articolele (1) şi (2), contribuţiile de la asigurări sociale în cazul aleşilor locali se iau în considerare la stabilirea prestaţiilor din sistemul public de pensii, precum şi la calcularea valorii pensiei publice pentru primari, consilieri locali, consilieri judeţeni şi preşedinţi de consilii judeţene.
Alineatele (1) şi (2) al articolului 165 se modifică după cum urmează: Art. 165 – (1) La determinarea punctajelor lunare, care se aplică şi pentru aleşii locali din administraţia publică locală, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel: a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977; b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991; c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.
(2) La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare. Aceste prevederi se aplică şi pentru aleşii locali (primar, consilier local, consilier judeţean, preşedinte de consiliu judeţean) care au avut contribuţii în sistemul asigurărilor sociale şi de pensii de stat.
După dezbaterile din Senat, inițiativa legislativă va fi trimisă Camerei Deputaților, forul decizional.
Sursa: Legeastart.ro