Continuă lucrările la canalizarea din Sutești


În data de 17 iulie va loc licitația pentru execuția de lucrări pentru proiectul ,,Înființare rețea canalizare satele Boroșești și Verdea în comuna Sutești – tronson DN 67B rest de executat”. Codul CPV principal este 45232400-6 Lucrări de construcții de canalizare de ape reziduale, iar valoarea totală estimată este de 583.211 lei. Se dorește realizarea obiectivului de investiții în legătură cu care se solicită execuția lucrărilor conform soluție tehnica descrisă în Proiectul tehnic. Volumul de lucrări ce se vor executa este cel prevăzut în documentația de atribuire. În cadrul propunerii financiare, ofertantul va evalua valoarea lucrărilor ce vor fi executate folosind propriile articolele de deviz și cantități de lucrări, cu încadrarea în valoarea estimată. Lucrările sunt compuse din: rețea canalizare 2.000 ml; stație pompare SPU2; desfacere și refacere drum; lungime rețea de canalizare – 2000. Termenul limită până la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este cu opt zile înainte de data limită de depunerea a ofertelor.