Consiliul Local, încă o „extraordinară”


Consilierii locali sunt convocaţi azi, la ora 10.00, la o nouă şedinţă extraordinară. Primul punct de pe ordinea de zi este şi cel mai important şi priveşte rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare pentru anul 2015. Alte puncte pe ordinea de zi a şedinţei de azi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2015; proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 19072 „Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu” şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia; proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 47994 „Reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea” şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia; proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanţare pentru proiectul „Reabilitare pod peste râul Olt” cod SMIS 41280 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia; proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 49635 „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Blocul 123, Blocul P1, Blocul P4, Blocul P5, Blocul 24, Blocul A37/1, Blocul 98, Blocul N9, Blocul N10, Blocul 15, Blocul O3, Blocul O6, Blocul O7, Blocul O8, Blocul 18” şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia; proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 13144 „Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea” şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia; raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanţare pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea” cod SMIS 45761 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia; raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanţare pentru proiectul “Reabilitare termică de locuinţe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc 88, Bloc S7/2, Bloc O4, Bloc 20” cod SMIS 49636 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.