Consilierii locali sunt convocaţi mâine la ședinţa ordinară a lunii martie


Mâine, la ora 13.00, consilierii locali sunt convocaţi în şedinţa ordinară a lunii martie. Pe ordinea de zi a întâlnirii sunt următoarele: raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea unor anexe la „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între municipiul Râmnicu Vâlcea şi Agenţia pentru Agenda Digitală a României în vederea înregistrării în Punctul de Contact Unic Electronic; raport şi proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Filarmonicii „Ion Dumitrescu”; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Teatrului municipal „Ariel”; raport şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA” să aprobe primirea de noi membrii, modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei şi să semneze actele adiţionale la acestea; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spațiu comercial şi locuinţă”, strada Nicolae Titulescu nr. 19A, investitori Vlajniţă Viorel Alexandru şi Vlajniţă Elena Adelina; raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia; raport şi proiect de hotărâre privind analizarea, în vederea aprobării, a Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă (P), anexă gospodă­rească şi bazin vidanjabil, strada Căzăneşti nr.74 C, investitor Stănică Mihaela; raport şi proiect de hotărâre privind reglementarea unor contracte de concesiune încheiate pentru exploatarea Parcului Industrial; raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a şase stâlpi alimentare cu energie electrică din zona adăpostului de câini fără stăpân de la Feţeni şi staţie compost; raport şi proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru vânzarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, din blocurile ANL 7 şi ANL 8; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 301/2009 de închiriere spaţii comerciale din incinta imobilului Hala Centrală; raport şi proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu către Partidul Conservator; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 244/2010 referitoare la delegarea gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public şi privat de interes local; raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local si a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015; raport şi proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală, precum şi a celor pentru lucrările de întreţinere a spaţiilor verzi şi a mobilierului stradal; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Râmnicu Vâlcea la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional”- „Programul Rabla 2015”, în vederea achiziţionării unui autoturism nou şi casarea celui aflat în dotare; raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăţi din bugetul local; raport şi proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unei căi de comunicaţie pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea; raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2014.

Posting....