Consilierii locali din Râmnic sunt convocați „extraordinar”


Joi, 16 iulie 2020, este convocată o şedinţă extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea. Aceasta va avea loc începând cu ora 13.00 la Filarmonica „Ion Dumitrescu” – Sala Lahovari din Calea lui Traian nr. 138 B. Ședința se va desfășura avându-se în vedere măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Pentru asigurarea caracterului public al ședinței vor fi luate de către conducerea Filarmonicii măsurile tehnice necesare transmiterii on-line a acesteia. Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

 

Ordinea de zi a ședinței de joi

 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2020;
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020;
3.Proiect de hotărâre privind clarificarea regimului juridic al imobilului teren în suprafață de 278 m.p., situat în strada Decebal nr. 5, înscris în cartea funciară nr. 55359 și stabilirea oportinității demarării procedurilor de vânzare a acestuia;
4.Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren proprietate privată a municipiului Râmnicu Vâlcea;
5.Proiect de hotărâre privind premierea elevilor din municipiul Râmnicu Vâlcea care au obținut media 10 la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat din sesiunea 2020.