CONSILIUL LOCAL AL RÂMNICULUI MAJOREAZĂ CU 500% impozitul pentru unele clădiri din municipiu


Vineri, 25 noiembrie 2022, cu începere de la ora 10.00, în Sala de ședințe a Primăriei Râmnicu Vâlcea se va desfășura ședința de consiliul local aferentă lunii care urmează să se încheie. Pe ordinea de zi a întâlnirii aleșilor locali ai râmnicenilor se vor afla 29 de puncte. Printre acestea se află și unele proiecte de hotărâre de consiliu local prin care se dorește majoararea cu 250%, 315% și chiar cu 500% pentru mai multe clădiri din municipiu. Râmnicenii trebuie însă să stea liniștiți pentru că aceste câteva majorări semnificative de impozite pe clădiri nu vizează anumite categorii generale de clădiri, ci doar câteva situații punctuale ale unor astfel de imobile care au devenit neîngrijite de către proprietarii care le dețin.

Ordinea de zi a întâlnirii de vineri

În rândurile de mai jos vă prezentăm integral ordinea de zi a ședinței ordinare de vineri, 25 noiembrie 2022:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2022.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica „Ion Dumitrescu” pentru anul 2022.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2022.
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcția de Asistență Socială pentru anul 2022.
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2022.
6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Creșei Râmnicu Vâlcea pentru anul 2022.
7.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Săliștea Nouă nr. 17, proprietar Toader Gheorghița – decedată, cu moștenitori Toader Veronica, Toader Elena și Mosor Maria, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.
8.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Râureni nr. 225, proprietari Petrescu Ion și Petrescu Elena, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.
9.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Râureni nr. 197, proprietar Mănoiu Cristian Constantin, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.
10.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 315% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Cartier Fețeni nr. 74, proprietar Gândilă Angela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.
11.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Straubing nr. 176, proprietar Barbu Raveca, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.
12.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2023 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Râureni nr. 133, proprietar Popa Camelia, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.
13.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. OE 389/09.12.1997, încheiat cu Rancea Daniela.
14.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de concesionare a terenului situat în strada Carol I nr. 15.
15.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. AX057/01.12.1997, încheiat cu societatea Paniroxi SRL.
16.Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu pe terasa acoperiș a Turnului de apă – proprietatea FAVIL SA, situat în strada Depozitelor nr. 10, pentru amplasarea unei stații de bază radio.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, modernizare, extindere Sala Sporturilor (Sala Polivalentă Traian)”.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare” și a „Planului de marketing” pentru anul 2023, pentru serviciul de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU – Construire imobil locuințe colective D+P+2E+3E retras, amplasament: Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Rapsodiei, nr. 27A, inițiator SC Elcoprest Motors SRL.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU – Construire locuințe colective D+P+2E+3E retras cu funcțiuni comerciale compatibile cu zona de locuire la parter și împrejmuire teren, amplasament Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Henri Coandă, nr. 37, inițiator SC Stefaris Imobiliare SRL.
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului evenimentelor festive din luna decembrie 2022 și a bugetului estimat organizării acestora.
22.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții la unitatea de învățământ „Creșa Râmnicu Vâlcea” și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 187/2022.
23.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii „Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea.
24.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Municipal Ariel Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01.12.2022.
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu persoanele nominalizate din partea acționarului – municipiul Râmnicu Vâlcea, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească administratori provizorii în Consiliul de Administrație la societatea Apavil SA Vâlcea.
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului în condițiile stabilite de Codul Civil.
27.Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în materie penală pentru funcționarii publici din cadrul Direcției Poliției Locale.
28.Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unității de învățământ particular Grădinița cu program prelungit Sano Vita Active Kids în Grădinița cu program prelungit „Active Kids”.
29.Întrebări, interpelări și informări.