Consilierii locali din Horezu sunt chemați pentru ordinară cu șapte puncte


Joi, 27 septembrie, cu începere de la ora 16.00, în sala de conferințe a Casei de Cultură „Constantin Brâncoveanu” se va desfășura ședința ordinară aferentă lunii în curs a Consiliului Local Horezu. Aleșii locuitorilor de sub Buila sunt chemați să dezbată șapte puncte aflate pe ordinea de zi. În rândurile următoare, vă prezentăm întregul desfășurător al ședinței ce va avea loc la mijlocul acestei săptămâni:
1.Prezentarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare;
2.Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Horezu în consiliile de administrație ale unităților preuniversitare de stat din orașul Horezu;
3.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea solicitării autorizării tăierii unui nuc de pe domeniul public al orașului Horezu;
4.Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea reprezentantului orașului Horezu în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea”, să aprobe modificarea și completarea, prin act adițional, a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/2008, cu modificările și completările ulterioare;
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Strategiei de Dezvoltare Economică și Socială a orașului Horezu, pentru perioada 2014/2020;
6.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local Horezu nr. 32/1999 (care a stat la baza emiterii H.G. nr. 1.362/2001 – Anexa nr. 8 – inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Horezu, județul Vâlcea);
7.Informare cu privire la solicitarea doamnei Pasăre Ana prin care solicită concesionarea a 1.000 m.p.