CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ organizată de Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române din Craiova


Înființat la Craiova în urmă cu 56 de ani, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române a organizat manifestări științifice care au oferit prilejul propriilor cercetători, dar și celor din alte instituții oltene, din centre din România și din străinătate să-și prezinte rezultatele obținute în urma activității de cercetare, să intre în dialog unii cu alții.
Ținând cont, pe de o parte, de tradiția institutelor de cercetare din sistemul Academiei Române de a organiza periodic manifestări științifice de interes regional, național sau internațional, iar pe de altă parte de nevoia de promovare a rezultatelor proiectelor de cercetare, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române din Craiova organizează cea de-a doua ediție a conferinței anuale, cu titlul «Comunități umane, modernizare și urbanizare în sud-vestul României», în zilele de 21 și 22 octombrie 2021.
Conform programului afișat pe site-ul Institutului (www.icsu.ro), deschiderea oficială a evenimentului care își propune să promoveze dialogul interdisciplinar va avea loc joi, 21 octombrie, începând cu ora 10.00. Dezbaterile vor continua vineri, 22 octombrie, începând cu ora 09.00. Lucrările acestei conferinței se vor desfășura pe mai multe secțiuni: «ISTORIE ȘI ARHEOLOGIE», «VIAȚĂ COTIDIANĂ ȘI EVOLUȚIE SOCIO-ECONOMICĂ», «STUDII CULTURALE», «PRACTICI POLITICE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE».
La conferință participă cercetători de profil variat, reprezentanți ai instituțiilor, societăților și revistelor academice care vor aborda subiecte de actualitate și de mare interes. Comunicările științifice vor fi prezentate pe platforma on-line, ca și la ediția din 2020.
Loredana-Maria ILIN-GROZOIU, Cercetător științific III, Purtător de cuvânt al ICSU „C.S. Nicolăescu-Plopșor” Craiova

Posting....