Colorează-ţi viaţa altfel… fără droguri!


AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG LANSEAZĂ EDIŢIA A XI–A A CONCURSULUI NAŢIONAL „MESAJUL MEU ANTIDROG 2014”

Agenţia Naţională Antidrog (ANA), prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Vâlcea lansează la nivelul judeţului Vâlcea ediţia a XI–a a concursului naţional „Mesajul meu antidrog 2014”, având ca temă „Colorează-ţi viaţa altfel…fără droguri!”.

Ediţia a XI–a a concursului se desfăşoară în intervalul martie – septembrie 2014, în cadrul instituţiilor din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu) din toate judeţele ţării şi din Bucureşti. 

 „Mesajul meu antidrog” reprezintă un proiect de tradiţie al Agenţiei Naţională Antidrog, un exemplu de bune practici în domeniul cooperării cu instituţiile de învăţământ şi un cadru adecvat de manifestare a copiilor şi tinerilor cuprinşi într-o formă de învăţământ, contribuind, alături de celelalte activităţi de acest gen, la formarea de convingeri de viaţă sănătoase în rândul acestui segment de populaţie.

Parteneri în acest proiect, alături de ANA, sunt Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

Scopul concursului este menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri (prevalenţa), reducerea cazurilor de noi consumatori (incidenţa) în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar (gimnazial şi liceal), iar obiectivul general este creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflată într-o formă de învăţământ, prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri, precum şi creşterea influenţei factorilor de protecţie pentru evitarea sau cel puţin întârzierea debutului consumului de alcool, tutun şi droguri

Secţiunile ediţiei a XI-a sunt  eseu literar, pagină web, film de scurt metraj, fotografie digitală, spot, arte vizuale şi sport, iar criteriile de evaluare a lucrărilor urmăresc încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni), promovarea mesajelor pozitive, originalitatea mesajului şi a subiectului ales, acurateţea stilului, claritatea limbajului. 

La nivelul judeţului Vâlcea, beneficiarii direcţi ai concursului sunt aproximativ 3500 de tineri din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu). Beneficiarii indirecţi sunt cadrele didactice, familia, prietenii şi societatea în general.

La ediţia de anul trecut s-au înscris în concurs 35 de elevi din 10 unităţi şcolare vâlcene, care au acoperit secţiunile: pagină web (liceu), film de scurt metraj, fotografie digitală, spot (liceu) pe tema noilor substanţe cu proprietăţi psihoactive, eseu literar, pictură – desen. La nivel naţional, din judeţul nostru a câştigat locul II, secţiunea pagină web gimnaziu, elevul Stancu Alexandru din cadrul Şcolii Gimnaziale nr.5, Rm. Vâlcea.

***

Una din problemele actuale ale societăţii româneşti o constituie creşterea cererii de droguri în rândul populaţiei generale, îndeosebi în rândul elevilor. Răspândirea consumului abuziv de droguri în rândul populaţiei tinere a dus la apariţia de reţele de trafic ample pe teritoriul ţării noastre şi este necesar o intensificare a acţiunilor de  prevenire a acestui flagel.

„Studiul naţional în şcoli privind consumul de tutun, alcool şi droguri”, realizat de specialiştii ANA, reprezintă participarea României la Proiectul European de Cercetare în Şcoli privind Alcool şi alte Droguri (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), identificat uzual prin abrevierea ESPAD. 

Potrivit acestui studiu, prevalenţa consumului de droguri ilicite de-a lungul vieţii în rândul adolescenţilor de 16 ani din România este de 10%, situându-se cu 8 procente sub media europeană înregistrată, de 18%. Comparativ, însă, cu studiul anterior, la nivel naţional, se remarcă o dublare a prevalenţei consumului de droguri ilicite de-a lungul vieţii – 10% în 2011, faţă de 5% în 2007.

Consumul de canabis/haşiş de-a lungul vieţii este de 7%, în creştere faţă de anul  2007 (4%), 2003 (aprox. 3%) şi anul 1999 (1,3%), fiind însă sub media calculată de 17% pentru ţările participante. 

Consumul de substanţe inhalante până la vârsta de 16 ani în 2011 este de 7%, în  creştere faţă de anul 2007 (4%), 2003 (1,7%) şi anul 1999 (1,3%), situându-se sub media ţărilor studiate care este de 9%. 

Consumul de ecstasy pe durata vieţii, în 2011 este de 2% în rândul elevilor de 16  ani, în creştere faţă de anii 2007 şi 2003, când a fost 1% şi faţă de anul 1999, când nu a fost raportat un asemenea consum. Media pentru toate ţările ESPAD este de 3%. 

Cu un procent sub media europeană, se situează prevalenţa consumului de-a lungul vieţii de amfetamine (2% faţă de 3% la nivel european), de ecstasy (2% faţă de 3% la nivel european), crack (1% faţă de 2% la nivel european) şi ciuperci halucinogene (1% faţă de 2% la nivel european).

Faţă de anul 2007, consumul estimat de amfetamină pe durata vieţii s-a triplat (3% faţă de 0,6%), în timp ce consumul de ecstasy se dublează (2% faţă de 1%). Disponibilitatea mare a acestor tipuri de substanţe pe piaţă, atât prin intermediul magazinelor de profil, cât şi prin intermediul magazinelor on – line reprezintă unul dintre factorii care au favorizat dezvoltarea acestui tip de consum. În aceste condiţii, antrenarea populaţiei şcolare în activităţi prin care aceasta să-şi exprime prin diverse forme opinia şi atitudinea faţă de consumul de alcool, tutun şi droguri, inclusiv SNPP, conştientizând în acest fel şi consecinţele negative asociate acestuia, devine o prioritate.

n Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Vâlcea