Clerul Vâlcii, la ceas de bilanț


Centrul Cultural Sf. Ierarh Calinic a găzduit joi, 19 ianuarie 2017,  lucrările Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Râmnicului, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie.
În cadrul acestora au fost prezentate, spre examinare şi aprobare, rapoartele de activitate ale sectoarelor administraţiei eparhiale, darea de seamă privind activitatea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, precum şi bilanţul financiar pe anul 2016 şi planul bugetar pe 2017 ale Centrului Eparhial.
Adunarea Eparhială a reunit reprezentanţi ai clerului şi laicatului Arhiepiscopiei Râmnicului, care au examinat și aprobat activităţile întreprinse în anul 2016, la toate sectoarele Centrului Eparhial: administrativ-bisericesc, cultural și comunicații media, învățământ și activități cu tineretul, economic, monumente și construcţii bisericești, juridic, patrimoniu, social-filantropic şi misionar.
La şedinţa anuală de lucru au mai participat, alături de membrii Adunării Eparhiale, şi stareți ai mănăstirilor, protopopi, profesori ai Seminarului Teologic „Sf. Ierarh Nicolae” şi reprezentanți ai unor fundații sau asociații care își desfășoară activitatea cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Râmnicului.
Evenimentul anului în Arhiepiscopia Râmnicului a fost sfințirea Mănăstirii Antim din Râmnicu-Vâlcea și proclamarea canonizării Sfinților Cuvioși Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara și a Sfinților Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu, la care au participat alături de Preafericitul Părinte Ioan al X-lea al Antiohiei și Întregului Orient și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, o delegație a Patriarhiei Georgiei, precum și majoritatea ierarhilor din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
În cursul anului care tocmai s-a încheiat, în Arhiepiscopia Râmnicului, au luat naștere o serie de mănăstiri, dintre care nu trebuie să uităm Mănăstirea Sf. M. Mc. Gheorghe din Suiești, satul natal al Patriarhului Justinian, mănăstire ce va fi sfințită în anul 2017, an declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română.
În anul 2016, în Arhiepiscopia Râmnicului au fost oferite ajutoare către diferite persoane aflate în situații financiare grele, în valoare totală de 283.075,56 lei, acordându-se și o serie de burse, fie sociale, fie seminariștilor și studenților cu rezultate foarte bune la învățătură, în cuantum de 127.897 lei.