CJ intră în „post administrativ” pe motiv de campanie electorală Mihalache, pe eșafod, gata de mazilire


• programarea ședinței la startul turnirului electoral le va da aleșilor undă verde pentru a pregăti mai bine lupta din 11 decembrie
• PSD țintește schimbarea administratorului special de la CET Govora
Luni dimineață, membrii CJ sunt convocați pentru ședința ordinară a lunii noiembrie cu următoarea ordine de zi: aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 26 octombrie 2016, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea de la ședința precedentă, Informare privind eficiența activității desfășurate de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, în trimestrul III /2016,  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea finanțate parțial sau integral din bugetul propriu al județului Vâlcea, a Bugetului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, precum și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2016, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2016 și estimarea principalilor indicatori economico – financiari pe anii 2017 și 2018, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne la data de 30 septembrie 2016,  Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ – teritoriale, a unei sume pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2016,  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 103/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, în funcția publică de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de parteneriat între Consiliul Județean Vâlcea – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Județul Vâlcea și Municipiul Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de parteneriat între Consiliul Județean Vâlcea – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Județul Vâlcea și Comuna Malaia, Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul “Bujoreni – Faurecia Budești “, operatorului de transport rutier, S.C. ETA S.A., Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul “Nord – Faurecia Budești “, operatorului de transport rutier, S.C. ETA S.A., Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul “Nord – Gara – Faurecia Budești “, operatorului de transport rutier, S.C. ETA S.A, Proiect de hotărâre privind modificarea pozițiilor 048 si 102 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul Administrativ și numirea Consiliului Administrativ al Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea “CET GOVORA” S.A. Râmnicu Vâlcea, să revoce mandatul administratorului special al debitoarei CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în cadrul procedurii insolvenței, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea “CET GOVORA” S.A. Râmnicu Valcea să desemneze administratorul special al debitoarei CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în cadrul procedurii insolvenței și să semneze contractul de mandat al acestuia.