Cine este marele câștigător al Loteriei PNDL II în Vâlcea? I


Lista Obiectivelor de Investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL II) în perioada 2017-2020, în județul Vâlcea pentru un total de 745,231,407.27 lei:
Alunu: Modernizare drumuri de interes local – 5,034,839.00;
Amărăști: Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public – 524,189.39, Extindere, reabilitare si modernizare Unitate sanitară – 1,734,229.96;
Bărbătești: Schimbare învelitoare și reabilitare Școala Negrulești – 484,175.00, Construire dispensar – 2,012,064.00;
Berislăvești: Modernizare drumuri de interes local – 9,097,127.00;
Boișoara: Asfaltare 4,3 km drumuri comunale și sătești – 4,518,297.00;
Budești: Construire Grădiniță, sat Budești – 1,574,530.00; Prima înfiinţare reţea publică de apă uzată în satele Racoviţa și Linia – 2,896,000.92; Construire pod peste pârâul Sâmnic în punctul DC 30 Andronești – 3,770,080.00;
Bujoreni: Reabilitare, modernizare, dotare și extindere cu grupuri sanitare Dispensar comunal Bogdănești – 922,217.00; Racordarea la rețeaua de canalizare a locuitorilor din comuna Bujoreni – 1,272,405.13; Modernizare, dotare și extindere Grădinița cu program normal Bogdănești (în incinta Școlii Bogdănești) – 2,046,815.00; Modernizare, dotare și extindere Școala învățământ primar sat Olteni – 2,298,747.00; Modernizare și extindere Școala cu clasele I-VIII Gura Văii – 2,907,879.24;
Bunești: Grădinița cu program prelungit cu trei grupe – 3,231,906.41; Extindere canalizare în sat Teiuşu şi satul Buneşti, punct Treime – 5,085,811.00;
Câineni: Reabilitare Dispensar uman – 926,811.00;
Cernișoara: Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar medical – 1,986,186.00;
Copăceni: Construire pod peste râul Cerna, punctul ”La ACF” – 1,941,445.85; Modernizare drumuri de interes local L= 4,5 km – 5,112,831.80;
Costești: Asfaltare drumuri de interes local în comunele Bărbătești, Costești, Pietrari – 20,453,998.98; Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoală Gimnazială Ferigile – 2,963,101.00; Asfaltare străzi – 3,412,665.00;
Crețeni: Reabilitare Dispensar uman – 581,339.00; Asfaltare drumuri interioare de interes local L=3km – 1,583,695.00;
Dăești: Reabilitare, schimbare acoperiş, mansardare parţială şi dotare Școala generală clasele I-VIII – 1,454,322.00; Modernizare drumuri de interes local -2,532,961.81;
Dănicei: Canalizare și epurare ape menajere – 6,687,675.00;
Diculești: Extinderea rețelei de alimentare cu apă – 3,993,568.00;
Drăgoești: Asfaltare drumuri de interes local 12 km – 6,830,600.00;
Făurești: Extindere, reabilitare și modernizare Dispensar – 752,718.02; Extindere, reabilitare și modernizare Școală cu clasele V-VIII – 2,177,505.72;
Fârtățești: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal cu lămpi tip LED şi telegestiune – 504,215.22;
Frâncești: Reabilitare, modernizare și extindere Dispensar uman – 652,662.64; Reabilitare, modernizare și extindere Școala cu clasele I-VIII – 1,710,942.14;
Galicea: Reabilitare , modernizare și dotare Școala I-IV – 274,813.00; Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar uman și centru permanență -444,452.00; Reabilitare, modernizare și dotare Școala I-VIII – 487,981.00; Realizare racorduri la rețeaua de canalizare menajera – 1,957,696.00; Pod din beton armat 4*21m peste râul Topolog, punct ”Drumul Morii” și punte pietonală Strada Teianca – 3,795,339.89; Înființare sistem centralizat de canalizare menajeră în satele Cremenari și Brătia din Deal – 9,943,034.00;
Ghioroiu: Extindere reţea de alimentare cu apă şi realizare branşamente – 3,609,030.81;
Glăvile: Sistem de alimentare cu apă și canalizare în satul Olteanca – 9,456,181.43;
Golești: Dotare Cabinete medicale sat Popești – 90,178.20; Înființare sistem de alimentare cu apă potabilă în satele Popești, Gibești, Opătești, Girgiuveni și Vătășești – 8,024,410.00;
Grădiștea: Modernizare drumuri comunale DC75, DC 79 şi drumuri vicinale -12,052,752.00;
Gușoeni: Pod beton armat peste pârâul Gușoianca pe drum sătesc, km 0+200, Spârleni – 398,063.57; Reabilitare Școală gimnazială – 621,660.95; Construire Grădiniță – 1,334,884.88; Reabilitare, extindere și dotare Dispensar medical – 1,457,199.69;
Ionești: Asfaltare drumuri de interes local şi străzi – 5,735,038.00
Consiliul Județean: Reamenajare spații Școala de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea – 1,022,866.00; Refacere platformă drum și podețe pe DJ 654 Valea Cheii – Cheia – Mănăstirea Iezer – Schitu Pahomie, km 6+000 – 16+681 -1,044,580.00; Consolidare și refacere DJ 703N Berislăvești – Releu Cozia, km 1+500 – 4+000 – 1,553,682.00; Refacere podețe pe DJ 643B, km 20+950, km 26+300 și km 31+100 – 1,737,158.00; Consolidare și refacere DJ 648 Ionești – Olanu – Limită județ Olt, km 8+900 – 9+470 – 1,867,849.00; Reabilitare și modernizare DJ 651 Păușești Măglași – Stoenești, km 2+700 – 7+700 -2,292,834.00; Refacere DJ 703M Perișani – Cornet km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platformă drum și ziduri de sprijin) – 2,511,033.00; Refacere platformă drum, ziduri de sprijin și amenajări podețe pe DJ 701D Ciunget – Latorița – Galbenu, km 0+000 – 5+500 – 4,473,676.00; Reabilitare și modernizare DJ 646C Băluțoaia (DJ 646B) – Mănăstirea Surpatele, km 0+000 – 3+000 -5,739,054.00; Reabilitare și modernizare DJ 658 Gura Văii – Malu Vârtop – Hotarele – Muiereasca – Găvănești – Mănăstirea Frăsinei, km 0+000 – 13+400 – 25,634,440.00; Reabilitare și modernizare DJ 646B Frâncești (DJ 646) – Coșani – Dezrobiți – Șerbănești – Păușești – Barcanele – Solicești – Pietrari (DN 67), km 0+000 – 13+915 – 26,619,644.00; Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) – Mrenești – Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana – Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 – 35+020 -66,993,888.00; Reabilitare și modernizare DJ 643B – DJ 643 – Băbeni Oltețu – Colelia – Pietroasa – Valea Mare – Drăganu – Ciocănari – Zăvoieni – Vârleni – Stănești – Măciuca – Cermegești – Chirigești – Bărbărigeni – Roești (DN 65C), km 0+000 – 35+555 – 68,017,353.00;
Laloșu: Construire Dispensar uman – 700,460.40; Extindere sistem de alimentare cu apă – 1,332,923.00;
Lădești: Pod peste pârâul Găgeni pe DC 90 km 0+530, sat Găgeni – 333,309.00;
Lăpușata: Refacere pod peste râul Cerna, cătunul Bungeți, sat Săruleşti -439,561.49; Extindere reţea canalizare apă uzată şi menajeră 6 km – 1,877,034.60;
Livezi: Construcție nouă – Drum comunal Dănciulești – Livezi – 11,040,666.30; Înființare rețea apă uzată (canalizare) – 16,864,281.35;
Lungești: Construire pod b.a. peste pârâul Mamu, sat Dumbrava, punct Neamțu – 1,015,197.93; Reabilitarea și modernizarea Dispensarului uman – 1,204,280.00; Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale – 2,481,998.00;
Mălaia: Modernizare și extindere infrastructură rutieră și edilitară în satele Săliştea, Malaia şi Ciungetu – 5,690,418.00;
Mateești: Reabilitare, modernizare, consolidare și extindere Grădinița cu program normal cu trei săli de grupă, sat Greci – 863,759.24; Rețea de canalizare (tronson 1+2) + stație de epurare (SV1+SV2) – 8,979,326.00;
Măciuca: Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar medical uman sat Ștefănești – 551,523.66; Extindere, reabilitare și dotare Dispensar medical sat Oveselu -772,585.55;
Mădulari: Alimentare cu apă – 7,993,689.34;
Măldărești: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal – 360,100.00;
Mihăești: Construire Dispensar medical, sat Buleta – 2,488,211.00; Modernizare și asfaltare străzi în satele Mihăești și Arsanca, Lungime=2,965 km -4,493,222.00;
Milcoiu: Extindere rețea distribuție în sat Ciutesti Lunca – 40,937.72; Modernizare – asfaltare DC 27 km 0+000 – km 1+130 – 278,137.90; Realizare podețe – 1,475,274.40; Modernizare și asfaltare DC 26 km 3+000-5+068,3 și DC 28 km 0+000-1+208 – 2,803,975.00;
Mitrofani: Modernizare şi asfaltare DC 98, km 9+006,63-13+177,63 şi drum de interes local Povarna Vasile, km 0+000,00-km 1+237,00 – 3,353,948.67;
Muereasca: Modernizare DC 171 Muereasca de Sus – Pripoara, km 0+000 – 1+050, 1,05 km – 328,808.00; Construire pod peste pârâul Muereasca în satul Muereasca de Sus – 634,000.00;
Drăgășani: Modernizare Drumuri de interes local, în localităţile componente Zărneni şi Valea Caselor – 3,700,450.00;
Râmnicu Vâlcea: Grădinița cu program normal nr. 16 – 982,860.00; Grădinița cu 4 grupe – Școala Waldorf – lucrări de construire corp multifuncțional-1,016,063.00; Amenajare strada Săliștea Nouă – 2,421,723.77; Grădinița cu program prelungit Ostroveni – 3,484,585.00;
Nicolae Bălcescu: Construire poduri, podeţe şi punte pietonală -5,375,747.64; Extindere apă și canalizare – 5,526,338.00;
Olanu: Modernizare drumuri de interes local – 3,688,174.00;
Băbeni: Dotare cu aparatură specifică sistem de prezentare interactiv la Liceul George Țărnea – 60,000.00; Dotare cu mobilier specific activităților didactice la Liceul George Țărnea – 85,916.00; Dotare cu mobilier specific activităților didactice și de laborator la Școala Gimnazială sat Valea Mare – 105,566.00; Extindere corp clădire Liceu cu atelier şi grup sanitar – 297,700.00; Construire Creşă strada Dragoş Vrânceanu – 3,473,234.00;
Băile Govora: Realizare podeț casetat pârâu Hința în zona sondei 618 -373,736.00; Modernizare străzi (Tudor Vladimirescu, Viorelelor, Pieţii, Căpşunilor, Zăvoiului, Colinei) – 4,989,505.02;
Băile Olănești: Reabilitarea şi eficientizarea sistemului de iluminat stradal Olăneşti – Livadia – 271,459.00;
Bălcești: Construcție pod și punte pietonală peste pârâul Pesceana, în zona Ulicioiu – 1,233,891.81;
Berbești: Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Liceul „Preda Buzescu”-800,000.00; Asfaltare drumuri L=2,65 km – 3,211,673.65;
Brezoi: Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Liceul Gheorghe Surdu Brezoi, inclusiv pentru structurile arondate – 525,345.00; Reabilitare şi Dotare Şcoala Valea lui Stan – 1,398,847.76; Înfiinţare Grădiniţă cu program prelungit – 2,846,841.94;
Călimănești: Dotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Liceul Tehnologic de Turism – 323,190.00; Dotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazială Șerban Vodă Cantacuzino – 383,180.00; Dotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Grădinița cu program prelungit nr. 1 Călimănești – 464,470.00;
Va urma