Cercetașii vâlceni: la ceas de bilanț și cu planuri de viitor


Zilele trecute, a avut loc Adunarea Generală de dare de seamă şi alegeri a centrului local „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea al Organizaţiei Naţionale „Cercetaşii României” la care au participat cercetaşii exploratori cu vârsta de minimum 16 ani, seniorii şi liderii adulţi ai centrului local. Cercetaşii vâlceni au făcut bilanţul ultimilor trei ani de activitate şi în mod special al anului 2015, cel mai bun din existenţa de peste 22 de ani a grupului, şi au trasat direcţiile de acţiune pentru perspectivă. Astfel, a fost adoptată Strategia privind activitatea şi dezvoltarea centrului local în perioada 2016-2022, s-a hotărât ca exploratorii (15-18 ani) să fie implicaţi mai mult în conducerea centrului local, s-au luat hotărâri importante privind asigurarea logistică şi financiară a grupului de cercetaşi, înfiinţarea de noi unităţi în municipiul Râmnicu Vâlcea şi în localităţile limitrofe oraşului şi atragerea unui număr cât mai mare de adulţi care să se pregătească pentru a deveni lideri cercetaşi. Nu în ultimul rând ca importanţă, cercetaşii vâlceni se vor implica mai mult la nivel naţional atât la organizarea evenimentelor Organizaţiei Naţionale cât şi la dezbaterea tuturor problemelor importante ale acesteia, în structurile naţionale şi în diferitele grupuri de lucru ale acesteia.
A fost ales noul consiliu care va conduce centrul local în următorii trei ani în următoarea componenţă: Almaşi Nicolaie, şef centru local, Georgescu Simona, adjunct al şefului centrului local şi responsabil cu dezvoltarea centrului local, Moise-Drăghicescu Nicanor, secretar, Niţu Larisa, responsabil resurse umane, Lalu Jany, responsabil programe, Ionică Alexandra-Valentina, responsabil imagine şi relaţii publice şi Furtună Bogdan, trezorier.