Cercetare științifică și statistică a biodiversității


• PROIECT MULTILATERAL COMENIUS, desfășurat la COLEGIUL ENERGETIC

 

În perioada 2013-2015, Colegiul Ener­getic Râmnicu Vâlcea derulează Proiectul multilateral Comenius ”A Statistic and Scientific Research on Biodiversity/ Cerce­tare științifică și statistică a biodiversității”, în parteneriat cu I.E.S. Manuel de Falla- Puerto Real – Spania, Valkas Gimnazija – Valka – Leto­nia, Istituto D’Istruzione Superiore ‘Sandro Pertini’ – Camposampiero – Italia, H.O.V. Alem­dag Tunc Capa Anadolu Lisesi – Istanbul – Turcia.

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Sectorial Comenius, parte a Programului Învățare pe tot Parcursul Vieții și este coor­do­nat de Ţenea Codruţa Elena, profesor de infor­ma­tică la Colegiul Energetic, în proiect fiind im­plicată conducerea, precum și cadre didactice din cadrul catedrelor de matematică, infor­ma­tică, biologie, geografie și limba engleză.

Deoarece, în ultimii ani, asistăm la o lipsă de interes a elevilor față de științe, proiectul își propune să promoveze o nouă abordare a acestor discipline, prin crearea unor situații reale de cercetare. Profesorii și elevii vor realiza activități în natură, excursii cu scopul de a colecta informații reale despre biodiversitate, urmând să le prelucreze folosind instrumente matematice și digitale.

Proiectul își propune să crească interesul elevilor în utilizarea matematicii în viața de zi cu zi prin utilizarea noilor tehnologii. De asemenea, prin experiențe reale de cercetare se cultivă o atitudine responsabilă fată de mediu la nivel local, național și global, se dez­voltă grija pentru biodiversitate, utilizându-se cunoștințe de statistică pentru analiza și interpretarea rezultatelor.

Pe parcursul celor doi ani de proiect, elevii vor participa la diferite activități în natură, la work-shop-uri, vizite, prezentări și vor crea dife­rite materiale reprezentative pentru proiect – pagina web a proiectului, dicționar de ter­meni despre biodiversitate, chestionare, studii statistice, articole în revista proiectului, pre­zentări și rapoarte, expoziții, concursuri, ghid despre desfășurarea activităților de cercetare.

Impactul proiectului se dorește a fi unul pozitiv, prin creșterea valorii europene a instituției școlare și a comunității locale.

În perioada 5-10 noiembrie 2013, Colegiul Energetic a fost reprezentat în Spania, la Puerto Real, Cadiz de patru profesori (Director adjunct ing. Matei Marilena, coordonator pro­iect prof. Ţenea Codruţa, profesor de biologie Bîr­zescu Venera, profesor de limba engleză Si­mea­nu Iuliana), în cadrul primei mobilități a pro­iectului.

Întâlnirea a avut loc la școala coordo­na­toa­­re IES Manuel de Falla şi au participat nu­mai pro­fesori din cele cinci şcoli implicate în pro­iect – Spania, România, Italia, Turcia, Letonia.

Au fost îmbinate diferite activități – socia­li­za­rea participanților; prezentarea țărilor, regiu­nilor și școlilor prin pliante și filme; participarea la ore de curs bilingve; discuții și dezbateri refe­ritoare la sistemele educaționale din fie­care ţară; punctarea obiectivelor proiec­tului; dis­cuții despre rezultate și strategii de dise­mi­nare, în funcție de competente și de dis­tri­bui­rea sarcinilor; realizarea de chestionare pen­tru a studia motivația elevilor în studiul științelor.

Echipa Spaniei a propus un site web, care va conține toate informațiile despre proiect și toate materialele realizate pe parcursul celor doi ani – ssrb.iesmanueldefalla.es.

Activitățile de cercetare au debutat cu vizita din data de 7 noiembrie 2013 la Parcul Naţional Torunos, unde, după ce s-a realizat turul parcului, au fost aplicate diferite metode de măsurare a biodiversității.

Toate activitățile s-au desfășurat într-o at­mos­feră plăcută, de colaborare, obiectivele au fost atinse, urmând ca activitățile să-și con­ti­nue cursul la nivel local și în următoarele mobilități.