Cele șapte minuni ale Costeștiului – un inedit proiect de promovare


• primarul Peștereanu vrea să marcheze împlinirea a 505 de ani de la atestarea localității într-un mod special
Atestată istoric la 12 octom­brie 1512 prin pomenirea lui „Popa Frâncu din Costești” într-un hrisov, comunitatea de sub Arnota se pregătește aniversa­rea a 505 de viață. În acest sens, administrația locală are în plan și un proiect inedit denumit „Cele șapte minuni ale Costeș­tiului”. Ideea aparține chiar ale­sului Peștereanu care nu duce lipsă de opțiuni, dimpotrivă, o listă generoasă în acest sens fiind cuprinse monumente isto­rice, dar și monumente ale na­tu­rii precum Peștera Sfântului Gri­gorie de la Bistrița (a Liliecilor), Mănăstirea Bistrița,  Mănăstirea Arnota, Biserica de Lemn din Gră­mești, de la 1664, Biserica Pa­rohială Schitul Pietreni (Schi­tul de Subpiatra sau Schitul 44 de Izvoare), Biserica (schitul) Păpușa, Biserica (schitul) Peri, Biserica Ciorobești, Biserica ve­che din Costești (Grușetu), Cru­cea de Sudoș, Necropola hallsta­ttiana de la Bistrița, Ne­cro­pola hallstattiana Ferigile, Mu­zeul Trovanților, Casa Isto­cescu, Stabilimentul Băilor Cos­tești, Moara cu joagăr din cătu­nul Ciorobești, Podul Bibescu Vodă și Crucile în piatră din Cheile Bistriței, Cheile Bistriței, Parcul Național Buila-Vântu­ra­rița, Izvoarele sulfuroase „La Pretorian”.