Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

30 octombrie 2020

Ce trebuie să facă absolvenţii promoţiei 2020?


Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea informează absolvenţii promoţiei 2020 că, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie de AJOFM Vâlcea în scopul integrării acestora pe piaţa forţei de muncă. Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
Absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de măsuri de stimulare a ocupării (prime).
Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agenţiilor teritoriale ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt: actul de identitate; diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii; CV; declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate – formular tipizat; acord de utilizare a datelor cu caracter personal – formular tipizat.
Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă a fost sau nu promovat examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează începând cu ziua următoare datei absolvirii stabilită prin reglementările normative (începând cu 30 mai 2020).
De asemenea, elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.
Formularele tipizate și alte informații detaliate privind acordarea indemnizației de șomaj pentru absolvenți sunt afişate pe site-ul instituției: www.anofm.ro/AJOFM Vâlcea/ Comunicare/Comunicate de presă și Materiale informative, precum și pe pagina de internet denumită „Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea”.

Etichete:

Poți comenta aici

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Comunicate