Ce bani se mai dau anul acesta pentru programul de tomate?


Potrivit unui proiect de Hotărâre publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), programul de susținere a cultivatorilor de tomate în spații protejate va continua și în anul 2019, iar alocarea financiara pentru acesta va fi de 233,19 milioane de lei, adică 50 milioane de euro. „Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 13.991,4 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an. De asemenea, valoarea totală a ajutorului de minimis care se acorda unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, pe durata Programului de susținere a produsului tomate în spatii protejate, în anul 2019, după îndeplinirea obligațiilor legale prevăzute. Beneficiarii acestui sprijin financiar sunt: producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, valabil până la data plății ajutorului de stat; producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale; producătorii agricoli persoane juridice. Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de tomate, cei care solicită ajutoare de minimis trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, pe care să se găsească inscripția programului și numele beneficiarului, să obțină o producție de minimum 2 kg tomate/mp, să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere și să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției. Pentru obținerea sprijinului, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate și verificați au obligația să depună la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București documente justificative care să ateste comercializarea producției de tomate obținute din spatiile protejate, până la data de 27 decembrie 2019 inclusiv. Documentele justificative sunt bon fiscal/factură/filă/filele din carnetul de comercializare. Menționez că, la nivelul județului nostru, avem 86 de beneficiari, 191.210 kilograme tomate comercializate și suma de 1.186.619,40 lei decontată” ne-a explicat Ovidiu Barbu, directorul Direcției Agricole Vâlcea.