Ce bani au cerut apicultorii vâlceni la Guvern?


La mijlocul lunii septembrie, Guvernul a aprobat hotărârea prin care se instituie schema de „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol”. Această măsură a fost adoptată întrucât familiile de albine nu au putut să beneficieze de hrană suficientă, din cauza diminuării timpului pentru cules, precum și a cantității mici de polen și nectar. Beneficiarii desemnați erau apicultori, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii, dar și apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare.
Alți beneficiari erau considerați apicultori, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii. Sprijinul financiar a fost stabilit la o valoare de 20 lei/familia de albine, reprezentând aproximativ 48% din cheltuielile efectuate de către apicultori pentru asigurarea rezervelor de hrană, conform tehnologiei apicole. Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar respectiv şi în cele două exerciţii financiare precedente.
La expirarea oficială a termenului de depunere a cererilor şi documentelor însoțitoare la Direcțiile Agricole Județene, adică 31 octombrie 2019, la nivelul județului nostru au fost înregistrate 1064 cereri pentru 91.409 familii de albine, adică un total de 1.828.180 lei. Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, respectiv 37.000.000 lei se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate MADR pe anul 2019. Informații oferite de către Ovidiu Barbu, director executive DAJ Vâlcea.