Ce anunţuri publicăm în presa scrisă?


Cu toţii ne-am lovit de situaţia în care am pierdut diverse acte, de exemplu: carnet sau legitimaţie de student, diplomă, foaie matricolă, atestat, carte de muncă, buletin, pasaport, titlu de proprietate si multe altele.

Conform legii, pierderea acestor acte se face într-un ziar local, naţional sau Monitorul Oficial, după cum urmează:

  1. Ziare locale sau nationale (Anunturi Romania Libera sau Anunturi Adevarul): Carnet sau legitimaţie de student, Certificate de înmatriculare societăţi comerciale sau certificate constatatoare eliberate de ORC, ştampila societăţii, facturier sau chitanţier, legitimaţie de serviciu, atestat ARR, atestat taxi, card tahograf, poliţe, contracte, cereri, vignete şi alte acte ce trebuiesc publicate la cerere organului emitent.
  2. Monitorul Oficial: Diplomă, atestat profesional, foaia matricolă, cartea de identificare a autovehiculului, titlu de proprietate, carnet de muncă, permis de armă şi de vânătoare, schimbări de nume, certificat OAMGMAMR, livret militar, certificat de înregistrare fiscală emis de ANAF, certificat de revoluţionar, ciocane silvice, parafă şi carnet de consultant fiscal, brevete şi alte acte prevăzute de lege. De reţinut, este faptul că nu se poate publica pierderea oricărui act în Monitorul Oficial, ci doar cele care dispun de un temei legal de publicare.
  3. Acte a căror publicare nu mai este obligatorie: pierderea buletinului /cărţii de identitate a persoanei, permis conducere, paşaport, card transport, certificat de naştere, moştenitor, căsătorie sau deces, certificat de înmatriculare auto, asigurare, rovinietă, contracte de vânzare-cumpărare, documente cadastrale, cererea de dobândire/redobândire a cetăţeniei române şi cererea de renunţare la cetăţenia română, anularea actelor de studii şi altele.

Atenţie! Declararea pierderii actelor nu atrage după şine şi eliberarea unui nou act sau a unui duplicat. Fiecare cetăţean în parte trebuie să se informeze la organul emitent asupra procedurii eliberării unui nou act şi să prezinte într-un termen cât mai scurt a dovezii publicării a unui într-un ziar în funcţie de caz.