Gutău a răspuns liberalilor după acuzele legate de bursele școlare. Cât trebuie să aibă un elev media pentru a primi bursă?


Reprezentații Partidului Național Liberal Râmnicu Vâlcea și primarul municipiului, Mircia Gutău, au noi motive de gâlceavă: acordarea burselor școlare pentru elevii care învață în școlile din Râmnic, cuantumul acestor burse și numărul celor care vor fi îndreptățiți să primească astfel de fonduri. Liberalii au început acest «duel», prin intermediul unui comunicat de presă, intitulat „PNL Râmnicu-Vâlcea susţine doleanțele elevilor vâlceni”. Mircia Gutău a transmis ulterior un drept la replică, iar mai apoi, în ședința de consiliu local de la sfârșitul săptămânii, a avut un schimb de replici cu consilierul PNL Grig Crăciunescu, tot pe această temă. Conținutul acestor discuții dintre primarul Gutău și consilierul Crăciunescu îl puteți regăsi mai jos, precum și în materialul video.
Grig Crăciunescu, consilier PNL Râmnicu Vâlcea: „Este aprobată în bugetul local suma de 100.000 de lei aflată la dispoziția administrației locale. În urma analizei pe care am făcut-o, am ajuns la concluzia că primăria nu este informată și nu are cunoștință despre numărul de elevi, numărul de burse și valoarea burselor care trebuie plătită către acești elevi. Deși știm că sumele trebuie să vină de la Guvern și tranzitează și bugetul primăriei, vă informez că am depus o solicitare către Inspectoratul Școlar prin care să se facă diligențele necesare și să informeze primăria cu privire la numărul de elevi care învață în municipiul Râmnicu Vâlcea și care au dreptul legal și care îndeplinesc condițiile legale să primească, prin bugetul primăriei, de la Guvern, bursele necesare în cuantumul aprobat”.
Mircia Gutău, primar Râmnicu Vâlcea: „În funcție de venituri și de mediile elevilor, am făcut solicitare la Guvern să se aloce fondurile necesare, Apoi, în funcție de fondurile alocate vom putea stabili cuantumul indemnizației. Așa prevede legea. Noi nu facem decât ce prevede legea. Când vom avea aceste date și când vom știi suma, dacă la rectificare vom găsi și alți bani pe care putem să îi dăm și noi acolo, vom stabili de comun acord care este cuantumul indemnizației, bursei pentru elevi. Dar să spui că nu am acordat nici o atenție învățământului mi se pare grosolan din partea voastră (n. red. a liberalilor). Noi am investit mult în școli numai anul acesta, am dat burse pentru pentru cei care au obținut media 10 la Bacalaureat și Evaluare Națională. Aș vrea ca politica să o lăsăm deoparte când vine vorba de școală. Dacă vom aprecia că elevii cu mediile de la 9,50 în sus sau 8 au voie la bursă, în funcție de banii pe care îi vom primi, vom da aceste burse. Că știți cum e, ce avem împărțim. (…) Eu aș fi preferat ca președinta dvs. de partid să mă consulte, de asta sunteți oameni de expertiză în consiliul local și nu-i trebuiau comunicate de presă de-a dragul de a vorbi. Trebuia să mă consulte. Și sunt convins că după această explicație logică, răspunsul ar fi fost altul și nu bășcălia respectivă”.

Ce și-au transmis Claudia Banu și Mircia Gutău prin cele două comunicate de presă?

PNL Râmnicu-Vâlcea susţine doleanțele elevilor vâlceni
Ca urmare a acţiunii Asociaţiei Vâlcene a Elevilor (AVE) prin care a dat în judecată Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea pentru încălcarea Legii Educaţiei privind acordarea burselor şcolare, organizaţia PNL Râmnicu-Vâlcea anunţă public că susţine doleanţele elevilor vâlceni privind acordarea burselor şcolare şi solicită imperativ administraţiei publice locale din municipiul Râmnicu-Vâlcea intrarea în legalitate. PNL Râmnicu-Vâlcea înțelege demersul Asociației Elevilor, îl consideră unul corect și va propune o rectificare a bugetului local prin care să se remedieze acest abuz prin care Legea Educației a fost încălcată și elevii vâlceni aflați în situații sociale dificile, laolaltă cu olimpicii, au primit de la primărie doar cuvinte frumoase… dar nicio bursă până în prezent. De asemenea, ne exprimăm regretul că bucuria începerii noului an şcolar este umbrită de atitudinea reprobabilă a administraţiei publice locale din Râmnic sub Mircia Gutău, care dovedeşte că educația, elevii și părinții sunt o doar un subiect incomod care trebuie tratat cu dezinteres, agresivitate și subfinanțare. Este rușinos că o asociație de elevi trebuie să atragă atenția primarului să respecte legea. Noi, ca oameni politici, dar mai ales ca părinți, ar trebui să facem tot ce este în puterea noastră să sprijinim educația și elevii, prin acțiuni concrete, nu doar declarativ.
Tocmai de aceea, PNL Râmnicu Vâlcea propune public următorul plan de acțiuni pentru corectarea, cât mai urgentă, a acestui abuz al administrației publice locale din Râmnicu-Vâlcea:
1. Consilierii municipali liberali intenționează să solicite o ședință extraordinară a Consiliului Local după strângerea semnăturilor necesare, în care vor înainta o propunere de Hotărâre de Consiliu Local având ca obiect cuantumurile fiecărei burse școlare.
Astfel, cuantumurile burselor lunare pe care le PNL Râmnicu-Vâlcea le va propune sunt:
• 150 Ron – Bursă Socială;
• 200 Ron – Bursă de Studiu;
• 100 Ron – Bursă de Merit;
• 150 Ron – Bursă de Performanță
Amintim, desigur, că în baza legislației în vigoare bursele școlare vor putea fi cumulate dacă elevii întrunesc criteriile din lege.
2. PNL Râmnicu-Vâlcea va solicita InspectoratuluiȘcolar Județean Vâlcea să ne trimită, de urgență, numărul de elevi din municipiu care se încadrează în criteriile de oferire a burselor școlare așa cum sunt acestea definite în Ordinul Ministrului Educației nr. 5576 din 7 octombrie 2011, cu modificările ulterioare.
3. După ce vom avea situația numărului total de elevi din municipiu care trebuie să primească fiecare tip de burse școlare, vom propune o rectificare a bugetului local, astfel încât fondurile alocate pentru bursele școlare să fie acoperitoare.
Într-o Românie Normală importanța educației se vede în bugetele publice nu doar în discursurile de la început de an școlar. Ne dorim ca acest demers natural în sprijinul elevilor să fie susținut de toți consilierii locali de bună credință care își înțeleg rolul în comunitate.
• Președinte PNL Râmnicu-Vâlcea, Claudia-Mihaela BANU

Răspunsul lui Mircia Gutău în urma comunicatului emis de PNL Râmnicu Vâlcea
Ca urmare a apariției în unele mijloace media și în mediul online a unor materiale referitoare la situația burselor școlare la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, doresc să fac următoarele precizări:
Prin Hotărârea Consiliului Local nr.114/2019 din bugetul local a fost alocată suma de 200.000 lei pentru acordarea burselor școlare pentru anul 2019, sumă ce este asigurată din veniturile proprii întrucât de la bugetul de stat nu au fost alocate sume cu această destinație, primarul municipiului respectând astfel prevederile Legii nr.1/2011 a educației naționale cu privire la alocarea sumelor pentru bursele școlare.
Bursele se acordă în limita bugetului aprobat cu această destinație a cărui fundamentare se realizează în baza solicitărilor unităților de învățământ, iar criteriile generale de acordare a burselor sunt stabilite potrivit prevederilor Ordinului nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare.
În baza acestui act normativ, Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar stabilesc criteriile de acordare a burselor, pe categorii – de performanță, de merit, de studiu și a celor de ajutor social în limita fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării, de către elevi a activităților școlare.
La acest moment, demersul de stabilire a numărului de beneficiari și a cuantumului burselor școlare este în derulare pe relația unități de învățământ – Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea – Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.
Cu privire la afirmația tendențioasă cum că „administrația publică locală din Râmnic sub Mircia Gutău dovedește că educația, elevii și părinții sunt doar un subiect incomod care trebuie tratat cu dezinteres, agresivitate și subfinanțare” mă simt obligat să precizez că educația a fost și rămâne în continuare o prioritate a administrației locale care investește sume importante pentru ca unitățile de învățământ din municipiu să ofere condiții de studiu dintre cele mai bune copiilor noștri, rezultatele văzându-se an de an.
În fiecare an, municipalitatea a premiat elevii cu performanțe deosebite la concursurile școlare, competiții sportive sau examene naționale, iar cel mai recent exemplu, în acest sens este premierea elevilor care au obținut media 10 (zece) la evaluarea națională și la examenul de Bacalaureat, municipiul Râmnicu Vâlcea fiind printre singurele municipii din țară care a sprijinit performanța elevilor merituoși.
Totodată, țin să amintesc că am înființat învățământul în sistem dual în unele școli din municipiu, învățământ ce constă în formarea profesională de calitate a elevilor, în vederea angajării lor după absolvire în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate și am asigurat cheltuielile necesare pentru funcționarea în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională.
Nu în ultimul rând, doresc să precizez că autoritatea locală se preocupă în continuare să asigure elevilor și cadrelor didactice un cadru modern și civilizat pentru desfășurarea procesului educațional. În acest sens, municipalitatea desfășoară politici educaționale care se materializează atât în investitii noi (Grădinița cu program prelungit Ostroveni, Grădinița cu program normal nr.16), în aducerea unităților de învățământ la standarde cât mai înalte, amintesc aici doar Sala de sport de la Colegiul Energetic recent inaugurată, reabilitarea Colegiului Național de Informatică Matei Basarab, reabilitarea Școlii generale nr.13, reabilitarea sălii de festivități de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, construire sala de sport Liceul Antim Ivireanu, reabilitarea și dotarea cu mobilier a fostei clădiri în care a funcționat Gradinița nr.3 etc., cât și în susținerea actului educațional.
Astfel, pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a cursurilor la începutul fiecărui an școlar, Primăria municipiului în fiecare vară realizează lucrări de întreținere și reparații a unităților de învățâmânt cuprinse în rețeaua școlară, lucrări ce constau în igienizări, zugrăveli reparații pardoseli, instalatii etc.
În final căteva precizări: dacă din partea elevilor care au inițiat un demers împotriva Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea aș putea accepta o lipsă de informare, nu același lucru pot să spun și din partea consilierilor PNL care se arată foarte revoltați de această situație. Aștept cu mare interes demersul acestora și nu mă pot opri să nu remarc faptul că în apropierea campaniei electorale brusc își aduc aminte că sunt reprezentanți ai locuitorilor din Râmnicu Vâlcea și încearcă, din păcate, fără mare succes să pozeze în apăratori ai drepturilor cetățenilor.
Din nefericire pentru ei, demersul în care s-au angajat este unul profund populist, fără niciun fel de susținere reală, fără legătură cu ceea ce se întâmplă cu adevărat în administratia locală a municipiului, ceea ce, până la urmă le dă o constanță în comportament cu care deja râmnicenii sunt obișnuiți.
• Primar municipiu, Mircia GUTĂU