Du-te la...
Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

17 ianuarie 2020

Casa Județeană de Pensii – sub asalt!


• peste 200 de familii îndoliate au cerut ajutorul de deces majorat din acest an
După cum vă anunțam și în edițiile noas­tre precedente, acor­darea ajutorului de deces este supusă din 2018 unor noi reglementări legislative. Cele mai importante se referă la cuantumul care este majorat substanţial, dar şi la modalitatea şi termenul de acordare.

Din 6 ianuarie 2018, valoarea ajutorului de deces este următoarea: 4.162 lei, în cazul asiguratului sau pensionarului (cu 1.031 lei mai mult decât în 2017); 2.081 lei, în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului (cu 515 lei mai mult decât în 2017). Măsura a fost reglementată prin Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018.
Modificările aduse de OUG nr. 103/2017 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prevăd că ajutorul de deces nu se mai acordă de către angajator, ci doar de către: instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul decesului șomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia; casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II și IV și alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia. În plus, a fost modificată şi perioada în care trebuie achitat sprijinul financiar, aceasta crescând de la un termen de 24 de ore de la solicitare, la trei zile lucrătoare.

Cine sunt beneficiarii ajutorului de deces?

Legea nr. 263/2010 stabileşte că ajutorul de deces este acordat în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data producerii acestuia. Decesul asiguratului sau al pensionarului. În acest caz, de ajutorul de deces beneficiază o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Aceasta poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.

Decesul unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar

Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Membru de familie este considerat soţul, copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate, părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces

Ajutorul de deces se achită în noul termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare, iar pentru obţinerea acestuia sunt necesare o serie de acte, potrivit informaţiilor date de CNPP: cerere pentru acordarea ajutorului de deces; certificat de deces (original şi copie); act de identitate al solicitantului (original şi copie); acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie); dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie); act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original); adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original).

Puhoi de lume, la începutul de an

De la 1 ianuarie 2018, Casa Județeană de Pensii a centralizat un număr total de 233 cereri în valoare de 778.844.00 lei, dintre care 197 au fost dosare stat și 27 de agricultor. În tot anul anterior, CJP a soluționat 4375 dosare de ajutor de deces la o valoare de 12.974.308 lei.

Etichete: , ,

Alte articole de la Actualitate