Du-te la...
Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

10 aprilie 2020

Câmpul „Cupa izvoarelor”, ediţia a XXI-a are loc în Costești


Organizat între 21 – 24 Iunie 2018, Câmpul “Cupa izvoarelor” este conceput ca un complex de activităţi specifice cercetăşeşti dar şi cultural-artistice şi sportive, oferind participanţilor ocazia de a se întâlni sau reîntâlni, de a realiza din plin sentimentul apartenenţei la Mişcarea Cercetaşilor, de a dobândi noi cunoştinţe şi abilităţi şi de a cunoaşte locuri dintre cele mai interesante din judeţul Vâlcea. Evenimentul, care se organizează în fiecare an, în alt loc din judeţul Vâlcea, este primul câmp cercetăşesc din vacanţa de vară. Anul acesta, partener oficial al organizatorilor este Primăria comunei Costeşti, județul Vâlcea. Evenimentul se va desfăşura cu sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Vâlcea.
Educaţia cercetăşească este un sistem de educaţie non-formală, după o metodă specifică şi se realizează în cadrul unei mişcări de copii şi tineret numită Mişcarea Mondială a Cercetaşilor. În România, activităţile specifice educaţiei cercetăşeşti se desfăşoară în cadrul Organizaţiei Naţionale „Cercetaşii României” (constituită în anul 1913), singura organizaţie de cercetaşi din ţara noastră recunoscută ca atare de Organizaţia Mondială Scout (a Cercetaşilor) a cărei membră este încă de la fondarea acesteia în anul 1922, dar şi în organizaţii mai mici, afiliate sau neafiliate la organizaţii cercetăşeşti create pe criterii confesionale sau unor federaţii europene şi mondiale, toate aflate sub egida Organizaţiei Mondiale a Cercetaşilor.
Scopul educaţiei cercetăşeşti este de a-i ajuta pe copii şi tineri să îşi dezvolte, tinzând spre maximul posibil, capacităţile fizice, psihice şi intelectuale pentru a deveni cetăţeni demni şi respoinsabili ai comunităţilor locale, naţionale şi ai comunităţii internaţionale.
Metoda de educaţie cercetăşească se caracterizează prin educaţia în grupuri mici denumite patrule (de aici şi sistemul patrulelor), în permanantă acţiune, sub îndrumarea adulţilor-voluntari, prin activităţi sistematice în care copilul sau tânărul progresează odată cu grupul din care face parte, fiind ajutat de ceilalţi să se autoeduce şi să îşi evalueze progresul personal.
În esenţă, în cadrul pedagogiei cercetăşeşti se urmăreşte conştientizarea copilului şi a tânărului cu privire la responsabilitatea ce îi revine pentru propria devenire. În anii cercetăşiei, alături de ceilalţi cercetaşi din grup (patrulă) şi în permanantă mişcare şi acţiune, mai mereu în mijlocul naturii, copilul/tânărul acumulează noi cunoştinţe, îşi formează deprinderi şi dobândeşte abilităţi folositoare în viaţă. Subliniem că acest proces cuprinde activităţi ce se realizează într-o concepţie deosebită de ceea ce se întâmplă la şcoală. Dintre acestea, poate cea mai importantă este deprinderea de către cercetaşi a exerciţiului democraţiei, exersarea actului conducerii (organizaţia noastră creşte în permananţă lideri) şi afirmarea unui mod de viaţă caracterizat prin optimism şi încredere în forţele proprii şi convingerea că în lupta pentru o cauză dreaptă vor fi învingători. Este locul aici, să menţionăm că educaţia cercetăşească completează în chipul cel mai fericit educaţia şi buna creştere primite în familie, instrucţia şcolară şi desăvârşirea în credinţa în Dumnezeu realizată alături de Biserică.
Fiecare ramură de vârstă are propria pedagogie ce cuprinde obiectivele educative, cadrul imaginar, sistemul de progresie, sistemul de însemne de progres şi de recompense (însemne de merit).
Ca în orice sistem pedagogic, obiectivele educaţionale au în vedere dezvoltarea fizică, intelectuală, afectivă şi socială şi se realizează urmărind piste educaţionale diferite pentru fiecare categorie de obiective dar şi pentru fiecare ramură de vârstă. În cadrul organizaţiei noastre au fost definite atât obiectivele educative generale cât şi cele ale ramurilor de vârstă corespunzător profilului psiho-pedagogic al copilului sau tânărului de o anumită vârstă.
Activităţile cercetaşilor sunt deosebit de variate: educaţie patriotică şi cultul eroilor, educaţie ecologică, activităţi sportive şi de aventură, ocazie pentru deprinderea unor tehnici de supravieţuire în condiţii deosebite (ex. traiul în condiţii de izolare) de găsire a unor rezolvări pentru situaţii dintre cele mai variate lucrând în echipă, educaţie sanitară, activităţi cultural-artistice, educaţie religioasă şi viaţă spirituală, educaţie tehnico-ştiinţifică, ş.a. De cele mai multe ori aceste activităţi sunt combinate în proiecte cum sunt concursurile, campurile, expediţiile, proiecte prin care se răspunde unor nevoi ale comunităţii, proiecte culturale.
Organizaţia din Râmnicu Vâlcea a fost înfiinţată în anul 1997 ca centru local, după desfiinţarea filialei judeţene care a fost înfiinţată prin decizia Consiliului Naţional al O.N.C.R. nr.93 din 24.02.1994) A primit recunoaşterea personalităţii juridice prin Încheierea nr.811 din 25 septembrie 2002 a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea cu numele Filiala Râmnicu Vâlcea – Centrul local „Mircea cel Bătrân”. Urmare încheierii nr.95/A/2004 a aceleiaşi instanţe, denumirea oficială a organizaţiei locale a cercetaşilor a devenit Organizaţia Naţională Cercetaşii României – Centrul local „ Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea.Sediul centrului local este în Râmnicu Vâlcea, bd. Tineretului, nr.1 (Casa Tineretului), etaj 4.
Efectivul centrului local este de circa 225 de cercetaşi din care 19 lideri adulţi. Cercetaşii sunt grupaţi în șapte unităţi care se numesc „Antares Alpha Scorpiu”, „Acvila”, „Scout Acvila”, „Cassiopeea”, „Lupii albi” , „Urşii bruni” şi „Matei Basarab”. Activitatea este condusă între adunările generale de consiliul centrului local ales odată la trei ani. Consiliul centrului local este ajutat de echipele executive de programe, imagine şi comunicare, finanţe şi logistică şi resurse umane.

Etichete: , ,

Alte articole de la Actualitate