CAMPANIE DE VERIFICARE a modului în care brutarii își desfășoară activitatea


Recent, la nivel național s-a desfășurat o campanie pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile fabricării produselor de brutărie și a produselor făinoase (cod CAEN 107) și a comercializării acestora (cod CAEN 4724). La nivelul județelor această campanie a fost desfășurată de către angajații Inspectoratelor Teritoriale de Muncă (ITM).
Munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv, din cauza consecințelor sociale și economice pe care le produce, din care amintim:
• persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecție socială, drepturile conferite de un contract de muncă (ex.: concediu de odihnă, concediu medical), dreptul la pensie și dreptul la indemnizație de șomaj;
• persoana care prestează muncă nedeclarată nu are siguranța plății muncii prestate, plata făcându-se în funcție de bunăvoința angajatorului;
• angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a-l responsabiliza pe lucrător pentru eventualele prejudicii produse de acesta;
• condiții precare de muncă și riscurile pe care acestea le implică pentru sănătatea lucrătorilor;
• fondurile sociale și bugetul de stat sunt prejudiciate prin sustragerea de la plata impozitelor și a contribuțiilor sociale etc.

Ce s-a descoperit în urma controalelor?

Controalele efectuate în ultimii ani în domeniul securității și sănătății în muncă au evidențiat faptul că lucrătorii din domeniul țintă al campaniei au fost expuși la o gamă largă de riscuri de accidentare și îmbolnăvire la locul de muncă, din care pot fi amintite:
• riscuri datorate incendiilor și exploziilor;
• echipamente de muncă necorespunzătoare tehnologiilor folosite;
• neasigurarea sau nefuncționarea instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor nocive degajate în desfășurarea proceselor tehnologice;
• manipularea de mase grele și foarte grele care duc la probleme de sănătate;
• manevrarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă;
• riscuri de electrocutare;
• lucrul la temperaturi ridicate sau scăzute etc.

Bilanțul controalelor din Vâlcea

Având în vedere cele menţionate mai sus, în săptămânile trecute angajații Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea au efectuat controale în domeniul relațiilor de muncă și a securității și sănătății în muncă la angajatorii care desfășoară activitate în domeniile țintă ale campaniei.
În domeniul relațiilor de muncă au fost efectuate 37 controale, în urma cărora a fost constatat un număr de 96 neconformități. Pentru acestea au fost aplicate nouă sancţiuni contravenţionale, din care șase avertismente și trei amenzi în valoare totală de 41.500 lei. În urma acestor controale au fost constatate trei cazuri de muncă nedeclarată, la doi angajatori.
În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 15 controale, în urma cărora a fost constatat un număr de 59 neconformități. Pentru acestea au fost aplicate 59 sancţiuni contravenţionale.
Sursă foto: Arhivă
Material realizat cu sprijinul ITM Vâlcea