Bună dimineața, stimați tovarăși! Cîlea promite dezvăluiri senzaționale despre mandatul Georgetei Săliște


• după ce ani de zile, conducerea legislativului a umplut-o de laude pe fosta manager a SJU, sesizările tot mai dese și cu iz de DNA din ultima vreme au adus o schimbare de 180 grade 

 

Așa după cum vă anunțam, consilierii județeni s-au întâlnit, ieri dimineață, pentru ședința ordinară a lunii iulie având în față următoarea ordine de zi: Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 23 iulie 2014, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Ion Cîlea, de la ședința ordinară precedentă și până în prezent, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Listelor obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea finanțate parțial sau integral din bugetul local, a Bugetelor de venituri și cheltuielilor ale unor instituții publice de interes județean finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2014, Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al județului Vâlcea, în vederea scoaterii din funcțiune, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui bun și concesionarea acestuia Societății Comerciale APAVIL S.A. Vâlcea, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri și concesionarea acestora Societății Comerciale CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de periculozitate și a indemnizației de hrana membrilor formațiilor de salvare ale Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de atribuire aferente achizițiilor publice din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza „proiect tehnic actualizat”, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 651 Păușești Măglași –Stoenești, km 2 + 700 şi 7 + 700, comunele Păușești Măglași și Stoenești, județul Vâlcea”, Proiect de hotărâre privind încetarea calității de membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, a lui Cocoș Vasile și Amza Valeru, Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a doi membri ai Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea.

Cu toate că se prefigura o ședință relativ liniștită, dezbaterile s-au inflamat la extremă atunci când a venit vorba de aprobarea unor investiții la SJU, mai precis 820.000 de lei pentru aparatură și echipamente medicale, precum și o autosanitară pentru asigurarea transportului pacienților între secțiile spitalului. Dinspre tabăra Opoziției, modul defectuos în care se desfășoară anumite achiziții la suprapreț au ridicat imediat temperatura întâlnirii. Ion Cîlea s-a oripilat de-a dreptul când a aflat, probabil, pentru prima dată în viață!, despre realitatea din spital, refuzând efectiv să creadă relatările care-i erau prezentate la primă mână: mizerie, corupție, haos, insecte și multe, prea multe interese de grup, ca să nu le numim „Mafii” direct.

Dacă într-o primă fază, conducerea PSD-istă formată din Ion Cîlea și Dumitru Persu n-a schițat gesturi prea ample, pe măsură ce s-a ajuns la detalii și acuze, liderii CJ au început să se agite în stilul propriu. Ca și cum, ani de zile, n-ar fi „albit-o” cu orice prilej pe Georgeta Săliște, marii bărbați din fruntea legislativului au primit acum doza de curaj să treacă la atacuri în cascadă la adresa fostului manager: primul nu știa mai nimic despre ceea ce se întâmpla în propria ogradă că, dacă ar fi știut, la DNA se oprea direct! al doilea se laudă că știa TOTUL, dar ca orice stâlp de nădejde al sistemului, a tăcut mâlc așteptând ca situația să se rezolve de la sine. În modul lor deja tradițional, după ce au mă­turat pe jos cu Săliște, veteranii pesediști au ridicat-o în slăvile cerului pe ac­tua­lul manager interimar Mihăița Crețulescu, de la care așteaptă veritabile mi­nuni. Mai mult, pentru că în vremea mandatului mult hulitei, aproape că nici n-aveau voie să calce prin curtea SJU, cei doi „titani” au convenit la o serie de verificări amănunțite asupra modului cum se practică supraprețul la mai toate achizițiile prin spital. Ca-ntotdeauna, la români, greaua moștenire sau „mortul e de vină” sunt refrene eterne…